Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura
Prvky infrastruktury

Cykloinfrastruktura: Prvky cykloinfrastruktury Základní termíny cyklistické infrastruktury:

V oblasti integrované infrastruktury

V oblasti segregované infrastruktury

Další oblasti infrastruktury vhodné pro cyklisty (extravilán)

Oblast velkých staveb – lávky, podjezdy

K danému výčtu je třeba dodat, že Česko stále čeká na schválení nových Technických podmínek „ Navrhování komunikací pro cyklisty  [soubor s příponou PDF 52,07 MB] “ (TP 179), které jsou sice už více jak tři roky zpracované, ale stále čekají na veřejnou diskusi a schválení do definitivní podoby TP. Proces by měl začít ještě v roce 2013. Každopádně je třeba podtrhnout informaci, že byly navrženy podle nejmodernějších principů výstavby cyklistické infrastruktury, např. podle německé ERA 2010  [soubor s příponou PDF 10,43 MB] , případně dalších evropských osvědčených zkušeností, které by měly být pro Česko vzorem a které mají pomoci obhájit podobu nových TP 179. Asociace měst pro cyklisty se plně staví za novou podobu TP179.
To se týká i typologie cyklostezek. Pro inspiraci a následnou diskusi zde je možné si stáhnout dokument Typologie cyklostezek (podle ERA 2010)  [soubor s příponou PDF 1,27 MB] . Další související dokumenty jsou ke stažení v kapitole Technická literatura.

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 19.9.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook