Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura
Zklidňování dopravy

Hlavním cílem zklidňování dopravy je zvýšit bezpečnost silničního provozu a zlepšit lokální podmínky pro bydlení, práci i turismus. Úspěšná opatření v této oblasti obecně vedou ke snížení rychlosti motorových vozidel a přesměrování tranzitní dopravy, což přímo snižuje hluk a množství nečistot v ovzduší, a také pravděpodobnost a závažnost dopravních nehod. Zklidněná doprava vytváří bezpečnější prostředí pro cyklisty, protože nižší rychlost a objem dopravy umožňují cyklistům využít silnice. Existují tři "E", na která se při diskuzích o zklidnění dopravy odvolávají dopravní inženýři:

  • Samotné technické řešení
  • Vzdělávání
  • Prosazování

Studie řízení dopravy v obytných částech města ukázaly, že sami obyvatelé těchto čtvrtí zde přispívají k problémům s rychlostí. Proto je zklidňování dopravy nejúčinnější, když jsou zohledněny všechny tři složky. Pouhá technická/inženýrská opatření nevedou k uspokojivým výsledkům, ale je nutné je kombinovat i se vzdělávacími akcemi. Cílem je, aby si řidiči motorových vozidel uvědomili, že jsou zde i ostatní účastníci silničního provozu se stejnými právy.

Seznam možných opatření:

Fotogalerie: Infrastruktura: Zklidňování dopravy: Zóna 30 #2 Fotogalerie: Infrastruktura: Zklidňování dopravy: Obytné zóny #3 Fotogalerie: Infrastruktura: Zklidňování dopravy: Pěší zóny #22 Fotogalerie: Infrastruktura: Zklidňování dopravy: Zklidňující opatření #14 Fotogalerie: Infrastruktura: Zklidňování dopravy: Cyklistická ulice #4   Infrastruktura: Zklidňování dopravy: Nízkoemisní zóny: Zóny v ČR
ZÓNA 30 OBYTNÉ ZÓNY PĚŠÍ ZÓNY ZKLIDŇUJÍCÍ OPATŘENÍ CYKLISTICKÁ ULICE NÍZKOEMISNÍ ZÓNY

Návaznost na doporučení pro zpracování akčního plánu

  • Specifický cíl 1 - Infrastruktura
  • Oblast3: ZKLIDŇOVÁNÍ A JEDNOSMĚRKY

Literatura:

  • Příručka k podpoře cyklodopravy: strana 87 – 91 (projekt Mobile 2020)
  • Evropský projekt PRESTO: Zklidňování  [soubor s příponou PDF 384,87 KB] (anglická verze)
  • TP 103 Navrhování obytných a pěších zón
  • TP 218 Navrhování Zón 30

K danému výčtu je třeba dodat, že Česko stále čeká na schválení nových Technických podmínek Navrhování komunikací pro cyklisty (TP 179), kde je řada nových zklidňujících prvků, které jsou již v Evropě standardem. Pro inspiraci a následnou diskusi zde je možné si stáhnout dokument Zklidňování dopravy jako prostředek pro zlepšení podmínek pro jízdu na kole  [soubor s příponou PDF 781,38 KB] .

Další související dokumenty jsou ke stažení v kapitole Technická literatura.

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 6.2.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook