Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Legislativa
Připravovaná dopravní legislativa a předpisy

Při Ministerstvu dopravy byla v roce 2011 vytvořena úzká pracovní skupina „Komise pro začlenění rozvoje cyklistické dopravy do silniční legislativy“, s pracovním názvem „Cykloskupina", která připravuje pracovní podklady pro návrh změn v právních předpisech, které se týkají cyklodopravy v Zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a Vyhlášky č. 30/2001 Sb., Ministerstva dopravy a spojů. Současně monitoruje i další zákony, které mohou ovlivňovat rozvoj cyklistické dopravy. Cykloskupina se inspiruje zejména v německých, slovenských, a polských zákonech v rámci projektu Central MeetBike.

Obecným principem by mělo být nevytvářet složitá a komplikovaná řešení, abychom nepokulhávali za sousedními zeměmi:

Cyklolegislativa: Stav v ČR

Ilustrační obrázek: stav cyklolegislativy v ČR ve srovnání se západní Evropou

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 3.5.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook