Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Bezpečnost
 

Proč se zabývat bezpečností?

Zahraniční zkušenost ukazuje, že čím více je ve městech cyklistů a chodců, tím jsou pro ně města bezpečnější. Podpora cyklistiky je tak jednou z cest ke zvyšování bezpečnosti a snižování počtu fatálních dopravních nehod. Potřebujeme jen novou kulturu městského a dopravního plánování, která bude plně respektovat základní právo každého jednotlivce na bezpečnou jízdu na kole.

Jinými slovy: je-li ve městech velký počet cyklistů, zvyšuje se jejich bezpečnost, protože se zvyšuje pozornost ostatních účastníků dopravy vůči nim; řidiči motorových vozidel očekávají přítomnost cyklistů a dávají na ně při řízení pozor, a to i při odbočování vpravo. Tato pozornost zajišťuje větší bezpečnost, protože obě strany očekávají a respektují jedna druhou a vzájemně se na sebe soustředí. Více na www.ecf.com/road-safety .

Strategie: Info: statistiky: Bezpečnost - graf2

Graf . Nepřímá závislost ujetých km na kole za den - Zdroj: Fietsberaad, Cycling in the Netherlands, Ministrie van Verkeer en Waterstaat, Fietsberaad, 2009

Jak na to

Zlepšování dopravní bezpečnosti cyklistů stojí na třech základních pilířích:

  • Změny chování a dopravní výchova
  • Kontrola dodržování dopravních pravidel
  • Zlepšení infrastruktury pro cyklisty, včetně rozšiřování zón s omezenou rychlostí na 30 km/h.

Společným jmenovatelem pro všechna opatření je zvýšení ochrany cyklistů na pozemních komunikacích.

Aktualizace stránky: 16.11.2017  ▫  Publikováno: 25.9.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook