Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Bezpečnost
Aktivity Nadace Partnerství

Logo - partner: Nadace PartnerstvíJedním z významných „hráčů“ na poli zvyšování bezpečnosti cyklistů je Nadace Partnerství a to prostřednictvím dvou jejich projektů:

  • Na zelenou – bezpečné cesty do školy. Cílem programu je zvýšit dopravní bezpečnost dětí na cestě do školy, zvýšit počet dětí dopravujících se do školy pěšky nebo na kole, zlepšit jejich povědomí o pravidlech dopravního chování, zvýšit informovanost o mobilitě (důraz na trvalou udržitelnost), podnítit zájem o veřejné věci (výchova k občanské společnosti) a podpořit zdravý životní styl.
  • Cesty městy. Cílem soutěže, vyhlašované každoročně Nadací Partnerství, je popularizace zklidňování dopravy a kultivace dopravního prostoru ve městech a obcích České republiky. V dlouhodobém horizontu je usilujeme také o zlepšení podmínek pro využívání šetrných forem dopravy (pěší doprava, cyklistika).
Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 25.9.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook