Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Bezpečnost
Aktivity Nadace Partnerství: Cesty městy

Cílem soutěže vyhlašované každoročně Nadací Partnerství je popularizace zklidňování dopravy a kultivace dopravního prostoru ve městech a obcích České republiky. V dlouhodobém horizontu je usilujeme také o zlepšení podmínek pro využívání šetrných forem dopravy (pěší doprava, cyklistika). Dalšími cíli jsou:

  • upozornit na problémy spojené s dopravou v našich sídlech
  • propagovat a ocenit kvalitní a šetrná dopravní řešení, která se mohou stát inspirací pro další obdobné projekty
  • přispět k zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, zvláště těch nejzranitelnějších (chodců a cyklistů)
  • vytvořit databázi vzorových řešení dopravy a veřejných prostorů ve městech a obcích ČR.

Podrobnější informace o soutěži včetně aktuálních termínů i kompletní databáze všech dosud posuzovaných řešení.

Generálním partnerem soutěže je společnost Škoda Auto, záštitu nad ní již tradičně poskytlo Ministerstvo dopravy ČR prostřednictvím oddělení BESIP. Dalšími partnery soutěže jsou Národní síť Zdravých měst ČR, Svaz měst a obcí ČR a společnosti 3M Česko a Sdružení mistních samospráv. Hlavním mediálním partnerem je již tradičně měsíčník Moderní obec.

Rok 2012  - Jedenáctý ročník soutěže Cesty městy zná vítěze. Ve čtvrtek 20. září předala Nadace Partnerství na slavnostním vyhlášení v České Třebové ocenění 7 nejlepším projektům.

Rok 2010 - aktualita - Cyklistické projekty ovládly soutěž Cesty městy

Rok 2010 – přehled projektů

Rok 2009 – přehled projektů

Web soutěže: www.cestymesty.cz

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 25.9.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook