Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Bezpečnost
Cíle nové cyklostrategie

Prevence, aneb realizace vzdělávacích, komunikačních a osvětových témat

Opatření

1. DOPRAVNÍ VÝCHOVA - Podporovat komplexní dopravní výchovu na místní úrovni se začleněním zdravotních a environmentálních prvků výhod cyklistické dopravy. spolu s aktivní snahou rodičů naučit své děti základním cyklistickým dovednostem pod mottem: „staň se instruktorem svého dítěte“.
2. KOMUNIKAČNÍ TÉMATA - Realizovat komunikační témata PREVENCE dopravních nehod na téma a) vzájemná ohleduplnost, b) zvýšené povědomí o „Cyklolegislativě“, c) předvídatelné chování, d) doporučená a povinná výbava kola a cyklisty.
3. SPOLUPRÁCE - Spolupracovat s Nadací Partnerství, na grantovém programu „Na zelenou“ a dopravní soutěži „Cesty městy“, s využitím dobrých řešení, jejímž cílem je popularizace zklidňování dopravy a kultivace dopravního prostoru ve městech a obcích České republiky.

Zodpovědnost MD – BESIP
Spolupráce Obce, krajští koordinátoři BESIP, Implementační orgán realizace Cyklostrategie, Nadace Partnerství, MV, Policie ČR
Termíny Každoročně
Indikátory
 • Počet koordinačních schůzek, seminářů a konferencí k podpoře opatření 1.
 • Počet podpořených programů/kampaní v rámci opatření 2.
 • Počet vydaných letáků, TV a rozhlasových reportáží, tiskových konferencí, počet linků / článků na webových stránkách BESIP, www.cyklostrategie.cz a www.cyklokonference.cz
 • Objem výdajů na realizaci komunikačních kampaní
 • Počet koordinačních schůzek, seminářů a konferencí k podpoře opatření 3.
 • Objem podpory na rozvoj programu „Na Zelenou“

 Možné problémy s naplněním opatření (nultá varianta realizace opatření):

 • Nedostatek finančních prostředků na kampaně ze strany BESIPu

Bezpečnost: Cíle nové cyklostrategie: Ilustrační obrázek

Kontrola, aneb realizace preventivně bezpečnostních akcí spojených s monitoringem nehodovostí cyklistů

Opatření

1. KONTROLA - Kontrolovat dodržování pravidel silničního provozu, jako například zákaz jízdy na červenou, používat za tmy osvětlení kola, atd. V určitých případech brát kontrolu jako podnět pro změnu legislativy, či úpravu nevhodné infrastruktury.
2. MONITORING - Monitorovat dopravní nehody, jejichž účastníkem byl cyklista a zpracovat získaná data za využití centrální evidence dopravních nehod.
3. PREVENCE KRÁDEŽÍ KOL - Podporovat vznik preventivních programů proti krádežím kol (dotační program MV ČR na pořizování stojanů, zřízení centrálního registru jízdních kol, navrhnout a prodiskutovat soubor opatření v gesci příslušných subjektů: obce, města, MV, MMR, MD, MŠMT…), která přispívají ke snížení krádeží jízdních kol, informovanosti občanů či objasněnosti apod.).

Zodpovědnost MV, Policie ČR
Spolupráce MD – BESIP, MMR, MŠMT, krajští koordinátoři BESIP, obce, Implementační orgán realizace Cyklostrategie, pojišťovny
Termíny Každoročně
Indikátory
 • Počet celonárodně vyhlášených akcí zaměřených na kontrolu dodržování pravidel silničního provozu se zaměřením na cyklisty.
 • Počet vydaných zpráv na téma „nehodovost cyklistů“
 • Počet podpořených preventivních programů proti krádežím kol
 • Počet koordinačních schůzek a seminářů
 • Objem výdajů na realizaci preventivních programů
 • Počet podpořených programů/kampaní v rámci opatření 2.
 • Počet vydaných letáků, TV a rozhlasových reportáží, tiskových konferencí, počet linků / článků na webových stránkách

Možné problémy s naplněním opatření (nultá varianta realizace opatření):

 • Nedostatek finančních prostředků na preventivních programů proti krádežím kol
Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 25.9.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook