Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Bezpečnost
Cyklistické desatero

Pohled z Berlína – bezpečnost v infrastruktuře

10 bodů pro bezpečnost cyklistů:

 1. Předstih zelené pro cyklisty na světlech. (tedy, aby zelená pro cyklistu svítila dřív než naskočí zelená pro auta)
 2. Blikající žlutá na trasách s velkým provozem nákladní dopravy, aby se upozornilo na křižující cyklisty. (obdoba našeho blikajícího oranžového chodce na semaforu s odbočením doprava)
 3. Předsunutá cyklistická stopčára, resp. prostor pro cyklisty
 4. „Propusti" pro cyklisty, rozšířené pruhy pro zastavení a odbočení cyklistů, aby bylo možné se postavit s kolem viditelně pro řidiče nákladní dopravy.
 5. Značení širokými pruhy k lepšímu rozpoznání přejezdů pro cyklisty
 6. Zákaz zastavení u křižovatek, aby se umožnila viditelnost přejíždějících cyklistů.
 7. Vyznačení pruhů pro cyklisty pruhů.
 8. Propojení mezer v síti cyklistické infrastruktury a vyznačení cyklotras směrovým orientačním značením.
 9. Vybavení nákladních aut oblouky proti možnosti podjetí a zvláštními zrcátky a videokamerami k vykrytí "mrtvého" úhlu.
 10. Zesílená dopravní a dopravní dohled.

Zdroj: Cyklostrategie města Berlín

Bezpečnost: Cyklistické desatero: Ilustrační obrázek

Pohled z Česka – bezpečnost v chování

Cyklistické desatero BESIP

Oddělení BESIP Ministerstva dopravy v létě zintenzivní aktivity zaměřené na bezpečnost cyklistů. Krajští koordinátoři BESIP budou ve spolupráci s dopravní a městskou policií po celé zemi během prázdnin zavěšovat na řidítka kol informační letáky s Desaterem pro cyklisty. Těch bude pro akci připraveno více než čtvrt miliónu.

Jihlava dala k cyklostezkám nové informační tabule

 1. OHLEDUPLNOST - všichni uživatelé stezky by se měli vzájemně respektovat
 2. DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL - předvídejte a reagujte na změny v provozu na stezce
 3. DRŽTE SE VPRAVO - chodci i cyklisté, užívejte pravou strany cyklostezky
 4. NEBLOKUJTE STEZKU - skupiny nebo jednotlivci neblokujte pohyb ostatním uživatelům
 5. PŘEDJÍŽDĚJTE BEZPEČNĚ - používejte signál rukou při změně směru jízdy
 6. PŘIZPŮSOBTE SVOU RYCHLOST - s ohledem na ostatní účastníky provozu
 7. RESPEKTUJTE ZNAČKY - zejména křížení stezek a ostatních komunikací
 8. SVIŤTE - ve vlastním zájmu nejen za snížené viditelnosti
 9. UDRŽUJTE ČISTOTU - neodhazujte odpadky na stezku nebo do jejího okolí
 10. OMEZTE VENČENÍ PSŮ - na stezce je venčení psů nebezpečné pro všechny

Je hezké, když jsme na sebe slušní a ohleduplní. Díky za to.

10 pravidel pro chování na cyklostezce

 1. Ohled na ostatní účastníky provozu cyklostezky – účastník se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval, nebo nepoškozoval někoho jiného.
 2. Směr pohybu – všichni účastníci provozu cyklostezky jsou povinni se pohybovat po pravém okraji a vždy za sebou! Pouze při sníženém provozu je možné se pohybovat ve dvojicích vedle sebe.
 3. Používání bezpečnostních pomůcek – všichni účastníci, kteří využívají cyklostezku ke sportovním aktivitám jsou povinni používat helmu a dalších ochranných pomůcek dle uvážení.
 4. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy - účastník musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění tak, aby neohrožoval ostatní účastníky provozu cyklostezky.
 5. Zákaz alkoholu - účastníci pod vlivem alkoholických nápojů, jsou povinni opustit provoz cyklostezky.
 6. Předjíždění – předjíždět se může vždy pouze zleva! Je nutné poskytnout předjížděnému dostatek prostoru, aby nebyl ohrožen. Je možné upozornit předjížděného zvoláním: „zleva“.
 7. Vjíždění a rozjíždění – každý účastník, který chce vjet na cyklostezku, nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout kolem sebe a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a ostatní.
 8. Zastavení – každý účastník se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně na cyklostezce zdržoval a omezoval tak plynulý provoz cyklostezky. V případě pádu, či zranění musí místo uvolnit co nejrychleji.
 9. Chování při úrazech – při úrazech je každý účastník provozu cyklostezky povinen poskytnout první pomoc a přivolat v případě nutnosti záchranou službu.
 10. Povinnost prokázání se – Každý účastník, nebo svědek, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.
Aktualizace stránky: 10.4.2017  ▫  Publikováno: 25.9.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook