Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Bezpečnost
Děti a bezpečnost

Zvýšení povědomí o dopravní bezpečnosti a dopravní výchova dětí patří mezi základy, na kterých lze stavět kampaně. Ale je třeba také, aby:

  • se více dětí nebálo dorazit do školy pěšky nebo na kole,
  • dopravní pravidla se dětem dostala tzv. pod kůži
  • mobilitu brali jako samozřejmost a chápali její výhody
  • vyjádřili se ke změnám v jejich okolí

Cyklopolitika: Témata: Programy 2

Obr. Ilustrativní foto: Sehnalová O. (město Kroměříž), Evropský týden mobility v Kroměříži

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 25.9.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook