Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Bezpečnost
Děti a bezpečnost: Dánský pohled

Pokud člověk v dětství jezdí na kole, je velká šance, že na něm bude jezdit i v dospělosti. V Dánsku se cyklistická kultura buduje již více než sto let. Fakt, že se dánské děti učí jezdit na kole od svých rodičů, sourozenců nebo kamarádů, je základem této cyklistické kultury. Jízda na kole se dědí z jedné generace na druhou. Nicméně kultura je živá jen tehdy, když se využívá/používá. Kdyby všechny děti přestaly jezdit na kole, netrvalo by dlouho a cyklistická kultura by se rozpadla. Dánská ambasáda pro cyklistickou dopravu klade velký důraz na vytvoření nejlepších možných podmínek pro děti, které jezdí na kole. Tento článek poskytuje náhled na tři různé typy projektů, jejichž účelem je zdokonalení podmínek a podpora dětské cyklistické dopravy.

Děti jsou základem cyklistické kultury

Pokud člověk v dětství jezdí na kole, je velká šance, že na něm bude jezdit i v dospělosti. V Dánsku se cyklistická kultura buduje již více než sto let. Fakt, že se dánské děti učí jezdit na kole od svých rodičů, sourozenců nebo kamarádů, je základem této cyklistické kultury. Jízda na kole se dědí z jedné generace na druhou. Nicméně kultura je živá jen tehdy, když se využívá/používá. Kdyby všechny děti přestaly jezdit na kole, netrvalo by dlouho a cyklistická kultura by se rozpadla. Dánská ambasáda pro cyklistickou dopravu klade velký důraz na vytvoření nejlepších možných podmínek pro děti, které jezdí na kole. Tento článek poskytuje náhled na tři různé typy projektů, jejichž účelem je zdokonalení podmínek a podpora dětské cyklistické dopravy.

Cyklistické hry

Děti by měly cítit nadšení pro hru a pohyb, a jízdní kolo je pro tento účel dokonalým prostředkem. Při jízdě na kole se stimuluje jejich smysl pro rovnováhu i jejich pohyblivost. Zároveň se zvyšuje jejich orientační smysl a prostorové vnímání, protože se pohybují vyšší rychlostí a na pohybujícím se dopravním prostředku. Myslíme si, že rozumné je začít ve věku dvou let. Když si děti hrají na svém jízdním kole, jejich pozornost se přesune z kola směrem ke hře. Jízda na kole jako taková se zautomatizuje a pozornost se zaměří na okolí, čímž je položen základ bezpečné jízdy na kole.

Bezpečný cyklista nepřemýšlí nad tím, jak kolo jede, ale soustředí se jen na okolí a ostatní cyklisty.

Cyklistické hry přispívají k lepším cyklistům. A protože se děti při tomto učení baví, je velká šance, že i v dospělosti budou jezdit na kole denně.

Dánský projekt “Cyklistické hry pro každého” obsahuje následující:

 • Pomoc při vytvoření kolektivu instruktorů cyklistických her v různých městech a obcích
 • Komunikační a vzdělávací aktivity jako součást seminářů atp.
 • Výroba videa s tématikou cyklistických her
 • Podpora a propagace cyklistických her

Do školy na jízdním kole

Projekt “Bezpečně a spolehlivě do školy” pomáhá odstranit omezení, která dětem brání jezdit na kole do školy bezpečně a spolehlivě. Může se jednat o problematiku změn v infrastruktuře, vylepšování silnic po stránce stavební, nebo může jít o dopravní kontroly, motivaci, postoje, dopravní návyky a organizace školní cyklistické dopravy – je-li nějaká. Projekt je propojen s hodnotícím projektem univerzity v jižním Dánsku. Je realizován na školách ve třech městech dánské cyklistické ambasády – Kodani, Odense a Fredericii. Školám je nabídnuta široká škála různých kompetencí, vědomostí a poradenství z oblasti cyklistické dopravy pro školní děti. Každá škola má možnost vybrat si ty iniciativy, které ji zajímají. Efektivita intervencí je sledována pomocí měření cyklistické aktivity, bezpečnosti a zdraví, která provádí univerzita v jižním Dánsku.

Projekt by měl vytvářet příležitosti již od prvního dne. Zkušenosti z podobných projektů ukazují, že nové možnosti a nabídky se začnou objevovat spolu s každodenní praxí.

Výchozím bodem jsou následující kategorie:

 • Dopravní vybavenost školy: parkování pro jízdní kola – prostor, kapacita, uspořádání.
 • Parkování pro jízdní kola – zabezpečení proti krádežím a vandalismu.
 • Regulace a separace dopravy.
 • Lepší přístup.
 • Cesta do školy - údržba.
 • Podmínky viditelnosti.
 • Nové cyklopruhy.
 • Křižovatky a přechody.
 • Výběr trasy a zkratky.
 • Motivace a povzbuzení: kampaně a soutěže.
 • Setkání rodičů.
 • Organizování cyklistické dopravy pro školní děti.
 • Dopravní návyky a zvyky v rodinách.

Nezapomeň na světla

Projekt “Zapni světlo – s Ludvigem” trval několik let. Účelem této kampaně je zvýšit viditelnost a bezpečnost dětí v dopravě. Kampaň je zaměřená na děti ve věku 10-11 let, kdy mnoho dětí začíná jezdit na kole do školy bez doprovodu, a to je pro ně motivace, aby se naučily převzít zodpovědnost za svou vlastní bezpečnost. Jen málo dětí si uvědomuje, jak obtížné je pro řidiče aut postřehnout cyklisty, kteří nemají osvětlení a odrazky. Hry a učení s kampaní “Zapni světlo – s Ludvigem” zvyšují povědomí dětí o tom, jak důležitá je viditelnost pro jejich bezpečnost a co dělat pro její zvýšení. Cílem kampaně je vychovat generaci, pro niž je osvětlení kola běžný zvyk, a tímto způsobem snížit počet obětí dopravních nehod.
Úkolem příštích let bude rozšířit a zdokonalit dopad kampaně:

 • Zvýšit počet dětí, které jsou v rámci dopravy v bezpečí.
 • Zvýšit počet dospělých, kteří jsou v rámci dopravy v bezpečí.
 • Větší bezpečnost dopravy v zimě – snížit množství dopravních nehod.
 • Větší radost z jízdy na kole.
 • Zdravější děti s lepší tělesnou zdatností.

Posílení základu

Projekty zmíněné výše by měly posílit základ cyklistické kultury v Dánsku. “Cyklistické hry” posilují základní cyklistické dovednosti, “Zapni světlo” zajišťuje viditelnost a bezpečnost, zatímco projekt “Bezpečně a spolehlivě do školy” pomáhá zařadit jízdní kolo do běžného života a získat s ním co nejvíc zkušeností, což vede k dalšímu používání jízdního kola v budoucím životě.

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 25.9.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook