Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Bezpečnost
Děti a bezpečnost: Publikace "Děti na cestách"

 

Ministerstvo životního prostředí vydalo publikaci „Děti na cestách. Bezpečně po městě“. Tato příručka, která je překladem publikace DG ENV Evropské komise „Kids on the Move“, je určena především pracovníkům samosprávy, učitelům, aktivním rodičům a zástupcům občanských sdružení. Jejím cílem je podpořit takový rozvoj měst, který povede k omezení automobilové dopravy, k rozvoji obytných zón, a který umožní dětem opět se volně a samostatně vydávat do školy i na pochůzky po městě pěšky, bez doprovodu rodičů a přitom bezpečně. V příručce najdete mnoho příkladů ze zemí stávající Evropské unie i z České republiky včetně adresáře významných organizací, společností a sdružení v EU i u nás, dále je zde seznam publikací a dalších materiálů, které již vyšly a které mohou sloužit zájemcům jako zdroj informací a inspirace.

Publikaci lze zdarma získat (v omezeném množství) na adrese:

  • Distribuční středisko MZV, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9
  • v Praze si ji můžete vyzvednout v ICEU, Rytířská 31, 110 00 Praha 1

Cyklopolitika: Témata: Programy 3

Obr. Ilustrativní foto: Obal příručky Děti na cestách (MŽP)

Aktualizace stránky: 11.4.2017  ▫  Publikováno: 25.9.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook