Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Bezpečnost
Dopravní výchova

Dopravní výchovu je třeba začít u malých dětí a mládeže, kdy se začínají formovat dopravní návyky jednotlivců. Jízdní kolo hraje právě u dětí a mládeže důležitější roli než u dospělých, protože jim podstatně rozšiřuje akční rádius pro jejich pohyb. Dopravní výchova dětí a mládeže musí ale daleko přesahovat povinnou jednorázovou výuku na dopravním hřišti mimo reálný dopravní prostor. A v neposlední řadě je tu důležitý příklad dopravního chování nejen rodičů, ale i učitelů a pocit bezpečnosti. Je nezbytně nutné do dopravní výchovy vtáhnout i rodiče a dětem udělat z kola pravidelnou a běžnou součást denního života již od mateřské školy. Spousta škol a školek v ČR v současnosti zakazuje dětem jízdu na kole do školy či ji nedoporučuje a nevytváří podmínky pro např. úschovu kol se zástupným zdůvodněním ručení za jízdní kolo. Dopravní výchova se musí stát součástí učebních plánů a praktická výuka musí zahrnovat i konkrétní jízdu dětí do škol byť pod dozorem pedagogů či rodičů (viz příklady cyklojízd organizované v Praze sdružením Oživení a Auto*Mat). Dopravní výchova se musí stát celoživotní součástí života od narození po seniorský věk.

Bezpečnost: Dopravní výchova: Ilustrační obrázek

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 25.9.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook