Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Bezpečnost
Nehodovost, statistika

Je markantní, že absolutní počet usmrcených cyklistů má sice klesající tendenci, ale jejich podíl na počtu celkově usmrcených je stále vysoký, obzvláště v porovnání s evropským průměrem. Zkvalitnění všech aspektů ovlivňujících bezpečnost cyklistů je jednoznačnou výzvou pro příští dekádu.

Důležitá je přitom i otázka akceptace dopravních předpisů v realitě všech účastníků silničního provozu včetně cyklistů samotných. Mnoho smrtelných úrazů chodců pramení z ve veřejnosti ne jasně pochopené „absolutní“ přednosti na přechodech. Absolutní přednost na přechodech nejen pro chodce, ale i na přejezdech pro cyklisty by v dlouhodobém horizontu znamenala větší bezpečnost nejzranitelnějších účastníků dopravního provozu především v obcích. Mnoho nehod cyklistů padá na vrub nevhodnému řešení komunikace zohledňující především potřeby automobilistů, příliš vysoká povolená rychlost a především nepřehledné křižovatky.

Bezpečnost: Nehodovost, statistika: Ilustrační obrázek

Důležité je zvýšit i prvky pasivní bezpečnosti především u nákladních vozů (vybavení kabin nákladních vozů kamerovým systémem a dodatečná výbava nastavitelných zpětných zrcátek, vybavení lištami mezi nápravami a další) či u osobních automobilů vybavení vnějšími air bagy. U cyklistů je ve spolupráci s výrobci potřeba zlepšit povinnou výbavu kol (povinné zabudované reflektory, reflexní pásky na pneumatikách, reflexní pásky na drátech).

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 25.9.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook