Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Bezpečnost
Přilby

Dopravní odborníci z celé Evropy se nemohou shodnout na tom, do jaké míry je nutné nosit cyklistické přilby.

Bezpečnost: Přilby: Ilustrační obrázek

Přehled o používání reflexních prvků a přileb v EU

Země Reflexní prvky a vesta Přilba
Slovensko povinné jen při snížené viditelnosti v městech a obcích je povinná přilba pro cyklisty mladší 15 let a mimo město pro všechny cyklisty
Česká republika reflexní prvky jsou doporučené pro cyklisty do 18 let povinná od 18 let se doporučuje
Maďarsko povinné jen v noci a při snížené viditelnosti mimo obec a město není povinná
Polsko nejsou povinné není povinná
Rakousko nejsou povinné je povinná jen pro děti do 12 let
Německo nejsou povinné není povinná
Holandsko nejsou povinné doporučuje se
Belgie doporučuje se doporučuje se
Anglie nejsou povinné není povinná
Irsko nejsou povinné není povinná
Francie povinné mimo město a obec a za snížené viditelnosti není povinná
Španělsko nejsou povinné povinná mimo obec a nepovinná při vysokých teplotách a při dlouhých stoupáních
Portugalsko nejsou povinné není povinná
Itálie mimo město a obec a za snížené viditelnosti není povinná
Malta po setmění doporučuje se
Slovinsko nejsou povinné je povinná
Kypr nejsou povinné není povinná
Řecko nejsou povinné není povinná
Bulharsko nejsou povinné není povinná
Rumunsko nejsou povinné doporučuje se
Dánsko nejsou povinné není povinná
Litva jen v noci a při snížené viditelnosti odporučuje se pro osoby starší 18 let
Lotyšsko doporučuje se doporučuje se
Estonsko nejsou povinné doporučuje se a pro osoby do 16 let povinná
Švýcarsko nejsou povinné není povinná
Finsko nejsou povinné pro všechny cyklisty za vše okolností avšak nepokutuje se
Švédsko nejsou povinné povinná pro cyklisty do 15 let

Zdroj: ec.europa.eu, převzato z časopisu Cyklistická doprava 08/2013

Tato téma má několik úhlů pohledu: 

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 25.9.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook