Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing
Logo rozcestník: Ceskojede.cz Logo rozcestník: Cyklokonference.cz
Logo rozcestník: Asociace Cyklomest Logo rozcestník: BESIP

Cyklostrategie 2013

Schválenou Cyklostrategii 2013 najdete zde  [ 3,24 MB] .

BIKE SHARING – VEŘEJNÉ PŮJČOVNY KOL V ČR

BIKE SHARING – VEŘEJNÉ PŮJČOVNY KOL V ČR - foto
14.1.2014, Brno, Česká republika

Seminář pořádají společně Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. a Asociace měst pro cyklisty.

Na semináři se dozvíte mimo jiné:
  • Co města vede k rozhodnutí realizovat Bike Sharing systémy (BSS)
  • Jak zaváděla BSS zahraniční města, jaké jsou praktické zkušenosti pro ČR
  • Kdo provozuje systémy v zahraničí (město, městská organizace, reklamní agentura, profesionální provozovatel BSS…)
  • V jaké fázi je příprava BSS v našich městech, jaká bude pravděpodobná podoba prvního českého BSS
Na semináři vystoupí:
  • Ing. Robert KOTZIAN, Ph.D. – 1. náměstek primátora města Brna
  • Ing. Vladimír BIELKO – vedoucí odboru dopravy města Brna
  • Doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc. – primátor Bratislavy
  • Michael KOUCKY – zakladatel společnosti Koucky & Partners AB, Goteborg, Švédsko
  • DI Dr. Hans Erich DECHANT – ředitel systému veřejných kol Citybike ve Vídni

Záštitu nad seminářem převzalo statutární město Brno.

Účast na semináři je zdarma.

Podrobné informace, včetně instrukcí k příjezdu, plánku a registrace najdete v pozvánce  [ 483,47 KB] .

V případě zájmu se můžete registrovat pomocí internetového formuláře na www.cyklodoprava.cz.

 

« seznam všech akcí

Aktualizace stránky: 18.12.2013  ▫  Publikováno: 10.12.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook