Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing
Logo rozcestník: Ceskojede.cz Logo rozcestník: Cyklokonference.cz
Logo rozcestník: Asociace Cyklomest Logo rozcestník: BESIP

Cyklostrategie 2013

Schválenou Cyklostrategii 2013 najdete zde  [ 3,24 MB] .

Central MeetBike
Úvodní slovo, video

Projekt byl představen ve studiu ČT 24 dne 19.5.2011

Central MeetBike: Úvod - ČT24

Až donedávna bylo kolo v České republice vnímáno především jako sportovní nástroj a prostředek pro relaxaci a volný čas. V dnešní době však čím dál více obyvatel využívá kolo k dopravě za pracovními povinnostmi nebo zábavou, a to i ve městech, která nemají cyklistickou tradici. I když česká města mají rozdílné podmínky, pokud jde o vstřícnost k cyklistům, obecně postrádají celkovou koncepci rozvoje bezmotorové dopravy. Při hledání cesty jim může pomoci nový evropský projekt Central MeetBike (3CE343P2). Projekt je realizován prostřednictvím programu Central Europe, který je spolufinancován ERDF (www.central2013.eu). Projekt Central MeetBike je společným dílem polsko-česko-slovensko-německého partnerství.

Zkušenosti z německých měst mají být aplikovány v partnerských státech a jejich vybraných pilotních městech.

 

Co projekt může přinést České republice:

  • Intenzivnější propagaci cyklistické dopravy (PUBLICITA, KAMPANĚ)
  • Nový pohled na strategické plánování v oblasti cyklistické dopravy na národní, regionální a místní úrovni (STRATEGIE)
  • Vzdělávací programy po vzoru německé cyklistické akademie (VZDĚLÁVÁNÍ)
  • Příklady v podobě pilotních investic (PILOTNÍ INVESTICE)
Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 16.6.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook