Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing
Logo rozcestník: Ceskojede.cz Logo rozcestník: Cyklokonference.cz
Logo rozcestník: Asociace Cyklomest Logo rozcestník: BESIP

Cyklostrategie 2013

Schválenou Cyklostrategii 2013 najdete zde  [ 3,24 MB] .

Central MeetBike
Pilotní investice

Bez pilotních investic by byl konečný vzdělávací a výchovný dopad celého projektu menší a krátkodobý. Pilotní investice naplňují motto: „Učím se praxí“, protože Česká republika nemá pro trvale udržitelnou mobilitu dobré podmínky. Východní Německo nám tak lépe může ukázat systematický přístup, který samo převzalo ze západoevropských zemí, kde řeší tyto otázky kompaktním přístupem.

Cílem je realizovat ta pilotní opatření, která jsou v českém kontextu trochu přehlížena a která mají ukázat model integrace cyklistické dopravy do dopravního plánování:

Integrovaná cyklistická infrastruktura

1. Hlavní zásady a výhody: Základ „integrované“ infrastruktury spočívá v přerozdělení silničního prostoru: ubrat prostor pro auta ve prospěch cyklistů (např.cyklopruhy, piktogramy, oddělené prostory na křižovatkách atd). Až doposud byla infrastruktura pro cyklisty budována úplně odděleně od automobilové dopravy. Prostor pro cyklisty byl obvykle společný s prostorem pro chodce. To s sebou nese spoustu nevýhod: nepohodlí pro cyklisty i chodce, přednost na křižovatkách mají vždy automobily, ztráta pozornosti u řidičů aut. Na druhou stranu, vybudujeme-li „integrovanou“ infrastrukturu, přináší to jisté výhody: zklidnění automobilové dopravy, menší požadavky na prostor (někdy prostě není možné vybudovat oddělenou infrastrukturu).

2. Inspirace v zahraničí: V různých, ale velmi podobných formách je integrovaný přístup uskutečňován v cyklistických zemích, např.v Dánsku, Holandsku, Německu a Francii. Zejména východní Německo má s pilotní realizací „integrované“ infrastruktury nedávné zkušenosti.

3. Technický popis, nízkonákladové opatření: Technicky znamená integrovaná infrastruktura, že na ulici jsou namalovány piktogramy a pruhy a umístěny značky. Výdaje jsou tedy v podstatě jen barva, značky a lidská práce (realizace projektu, čištění starého nátěru a malování). Opatření jsou „nízkorozpočtová“, ale s výrazným efektem.

Bike & Ride – opatření kolem zastávek veřejné dopravy

Tento klíčový výstup se týká zvýšení bezpečnosti cyklistů v okolí zastávek veřejné dopravy pomocí značení a menších opatření v infrastruktuře v bezprostředním okolí zastávek. Tato opatření by měla zlepšit přístup cyklistů k zastávkám veřejné dopravy a zmírnit případné konflikty s ostatními účastníky dopravy. Smyslem je ukázat, jak mohou být malá opatření v infrastruktuře užitečná, jak lze s jejich pomocí zvýšit silniční bezpečnost a vytvořit prostředí přátelské k cyklistům.

Vyšší podíl cyklistické dopravy potřebuje kvalitní cyklistickou infrastrukturu, což jsou částečně cyklostezky a cyklopruhy, ale také dostatečný počet parkovacích zařízení pro jízdní kola. Nadnárodní přidaná hodnota spočívá v předávání znalostí a zkušeností. Data ze zkušenějších zemí nám totiž ukazují, že lepší cyklistická infrastruktura bude mít vliv na rozsah využití jízdních kol i na lepší cyklistickou kondici na místní úrovni. Většina východoevropských sousedních států Německa sdílí podobnou historii s východoněmeckými městy. Proto je třeba sdílet zkušenosti o tom, jak překonat nevýhody, které z minulosti stále přetrvávají.

Parkovací cykloinfrastruktura

Představitelé měst si pomalu uvědomují nutnost zajistit bezpečné parkování pro cyklisty uvnitř nebo v blízkosti veřejných, kulturních nebo administrativních budov. Parkovací zařízení však mají být umístěna v souladu se specifickými požadavky obyvatel. Tato pilotní investice může sloužit jako dobrý příklad pro rozšíření parkovacích zařízení pro jízdní kola do všech měst. Představitelé měst doufají, že nově vybudovaná parkovací zařízení přitáhnou větší množství lidí k tomu, aby po městě jezdili na kolech. To by mělo pozitivní vliv na podmínky dopravy ve městě. Kromě toho i základní informace potřebné pro rozvoj cyklistické sítě pomohou zvýšit povědomí veřejnosti o současném stavu cyklistické dopravy ve městech.

Nadnárodní přidaná hodnota spočívá v předávání znalostí a zkušeností ze zkušenějších států a měst. Data ze zkušenějších zemí nám totiž ukazují, že lepší cyklistická infrastruktura (parkovací místa) bude mít vliv na rozsah využití jízdních kol i na lepší vnímaní samotné cyklistické dopravy na místní úrovni. Velmi důležitá je dobrá praktická zkušenost, která může podpořit politické představitele dalších států v rozhodnutí investovat do cyklistické infrastruktury. Dalším důležitým bodem je, aby zkušenější státy poskytly informace o účinnosti a udržitelnosti tohoto typu investic.

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 25.7.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook