Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing
Logo rozcestník: Ceskojede.cz Logo rozcestník: Cyklokonference.cz
Logo rozcestník: Asociace Cyklomest Logo rozcestník: BESIP

Cyklostrategie 2013

Schválenou Cyklostrategii 2013 najdete zde  [ 3,24 MB] .

Central MeetBike
Publicita, kampaně

Stejně jako cokoliv jiného, i cyklistická doprava potřebuje své „PR“ – Public Relation. Proto Central MeetBike počítá i s komunikačnímí a propagační aktivity na evropské, národní a místní úrovni. PR je rozděleno do čtyř sfér:

  • Mediální komunikace: na všech úrovních bude zcela zásadní vytvořit vazby s médii, novináři a osobnostni, které formují veřejné mínění. Dobré mediální pokrytí zvýší povědomí mezi veřejností a vnese myšlenky projektu do myšlení lidí. Využijeme širokou škálu médií (oficiální časopisy, noviny, rozhlas, televize, internet vč. blogů) a možností („klasické“ články a zprávy, soutěže, spolupráce na akcích). Média mohou také zapojit občany přímo, např.anketou mezi čtenáři novin o nutných zlepšeních stávající politiky cyklistické dopravy.
  • Propagace Central MeetBike: jedná se o aktivity, které budou prezentovat samotný projekt Central MeetBike (webové stránky projektu, elektronický zpravodaj, letáky, konference) – www.centralmeetbike.eu.
  • Propagace cyklistické dopravy na národní úrovni prostřednictvím webových stránek www.cyklodoprava.cz, www.cyklokonference.cz a doprovodných materiálů (newsletter, rozhovory, články, fotogalerie)
  • Místní akce: na místní úrovni se bude věnovat zvláštní pozornost organizování řady akcí, kterých se může přímo účastnit místní obyvatelstvo - občanská setkání a happeningy, cyklistické výlety a soutěže, cyklistická fóra a místní konference, cyklistické kampaně/loterie a výstavy, propagační/ předváděcí akce elektrokol, publikace best practices, letáky, mapy pro cyklisty, plakáty, brožury, stejně jako roll bannery, wall bannery i webové bannery.

Projekt Central MeetBike bude poskytovat doporučení, jak lépe propagovat využívání jízdních kol, intermodality a jak lépe oslovovat konkrétní cílové skupiny, jako jsou děti, zaměstnanci, státní úředníci, výlety, cesty za nákupy, noví obyvatelé měst, manažeři, senioři. Speciální pozornost bude věnována programu „Bike to work“.

Bike to work

„Bike to work“ je kampaň zaměřená na firmy a společnosti, které by své zaměstnance měly podporovat v každodenním dojíždění do práce na kole. Výsledky projektu se odrazí i v médiích. Firmy mohou tedy ovlivnit vnímání jízdního kola jako rovnocenného a výhodného dopravního prostředku. Pilotní projekt bude probíhat v Pardubicích, Prešově a polských městech Tzcew a Gdaňsk. Hlavní myšlenkou je připravit soutěž pro společnosti, které zajišťují svým zaměstnancům podmínky pro každodenní dojíždění do práce na kole (parkování pro kola, sprchy, firemní kola) a podporují je v tom. Součástí projektu „Bike to work“ je i příprava parkovacího manuálu pro správné cykloparkoviště.

Cílem projektu je posílit sociální zodpovědnost firem/podniků, poskytnout jim detailní návod, jak podporovat dojíždění do práce na kole, a změnit image těch, kdo na kole do práce dojíždějí. Oceněním a pozitivní prezentací těch společností, které jsou nejaktivnější, zlepšíme sociální přijetí jízdního kola jako dopravního prostředku pro každý den. Výstupy mohou sloužit jako pozitivní příklad a zkušenosti z projektu se rozšíří do všech partnerských měst projektu Central MeetBike.

Aktualizace stránky: 19.5.2014  ▫  Publikováno: 25.7.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook