Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing
Logo rozcestník: Ceskojede.cz Logo rozcestník: Cyklokonference.cz
Logo rozcestník: Asociace Cyklomest Logo rozcestník: BESIP

Cyklostrategie 2013

Schválenou Cyklostrategii 2013 najdete zde  [ 3,24 MB] .

Central MeetBike
Vzdělávání

V rámci projektu se plánují výukové semináře, exkurze a konference, jejichž cílem je předat poznatky a zkušenosti těm, kteří rozhodují o cyklistických strategií a plánují a navrhují cyklistickou infrastrukturu. Jen dobře informovaní odborníci a politici mohou změnit postoj a situaci v oblasti podpory cyklistické dopravy. Informace o seminářích budou průběžně zveřejňované na www.cyklokonference.cz.

V Pardubicích 22.2.2012 začal první ze seminářů Národní cyklistické akademie pro odborníky z ČR a Slovenska. Cyklistické město Pardubice hostí experty z Německa, kteří budou učit naše odborníky jak naučit česká města lepšímu přístupu k cyklistům

Koncepce a myšlenka školit odborníky formou seminářů a exkurzí jsou inspirovány Německou cyklistickou akademií, což je projekt Německého institutu pro urbanistiku (Difu) pro německou vládu. Vzdělávací program Národní cyklistické akademie zahrnuje širokou škálu témat z oblasti podpory cyklistické dopravy. Prezentace a exkurze jsou v rukou mezinárodních odborníků, kteří mají mnohaleté zkušenosti v oblasti integrovaného plánování a podpory cyklistické dopravy.

Shromážděné „best practices“ budou prezentovány v rámci tří důležitých oblastí:

1) Politika, správní opatření a finance: další podrobnosti jsou na

  • (pro státní a regionální úroveň)
  • (pro místní úroveň)

2) Tvrdá opatření pro podporu cyklistické dopravy - infrastruktura, plánování, technická literatura, zákony, vyhlášky, zvláštní bezpečnostní opatření

3) Měkká opatření pro podporu cyklistické dopravy - kampaně, mobility management, nástroje propagace

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 25.7.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook