Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Cíle
Úvod

“Myslím, že máme chybnou filosofii kolařství, kdy převládá jeho adrenalionová, výkonnostní funkce. Já ale myslím, že příliš mnoho aut a rostoucí ceny ropy nás donutí, abychom kolo zase začali používat jako dopravní prostředek. S touto perspektivou bychom měli plánovat cyklostezky pro kohokoliv, kdo je ochoten jezdit do práce nějakým relativně bezpečným způsobem. Krátce řečeno, kolu jako jako dopravnímu prostředku, neadrenalinovému by mělo patřit víc prostoru.” Z knihy Jak to vidí ...Václav Cílek (2008)

„Neptej se, co můžeš udělat pro cyklistiku, ale zeptej se, co může cyklistika udělat pro tebe.“ Citát ECF

Hlavní cíl - přenesme kousek, kousíček Amsterdamu do našich měst, abychom stále častěji slyšeli: „To je moje kolo a denně ho používám.

Existuje tisíc dobrých důvodů proč chtít být městem otevřeným cyklodopravě. Ty nejdůležitější z nich jsou však tyto: Cyklodoprava je přístupná všem věkovým i sociálním skupinám. Je šetrná k městskému prostředí, není náročná na prostor, neznečišťuje vzduch a není hlučná. Dá se říci, že užití kola k dopravě je prospěšné jak pro uživatele tak pro jeho okolí.

K tomu je zapotřebí:

  • VÍCE CYKLISTŮ, aneb usilujme o to, aby v našich městech jezdilo více lidí na kole, aby to bylo bezpečné a lákavé
  • PODMÍNKY PRO MOBILITU, aneb najděme překážky bránící cyklistické dopravě
  • BEZBARIÉROVOST NA TRASE, aneb odstraňme místa a úseky s vysokým rizikem dopravních nehod cyklistů
  • ZÁZEMÍ V CÍLI, aneb zkvalitněme podmínky pro parkování jízdních kol
  • LEPŠÍ KAMPANĚ, aneb zefektivněme propagaci cyklistiky jak vůči domácím obyvatelům, tak i návštěvníkům pomocí pozitivního marketingu jízdních kol, znovuobjevení potenciálu cyklistiky a jeho důsledcích pro naše zdraví
  • ZÁZEMÍ PRO ODPOČINEK, aneb podpořme výstavbu bezpečných cyklotras a doprovodné cykloinfrastruktury, aby bylo kam jezdit ve volném čase a o dovolených a podpořili tak projekt Česko jede.
Aktualizace stránky: 17.10.2017  ▫  Publikováno: 26.8.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook