Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Cíle
Bezbariérovost na trase

Cíl:

  • Odstraňme místa a úseky s vysokým rizikem dopravních nehod cyklistů

Tip:


Zástupci samospráv v některých městech se dnes soustřeďují hlavně na dostavbu silniční sítě s tím, že tím bude problém dopravy vyřešen a teprve pak se lze v klidu věnovat dopravě ostatní. To je ale běh na dlouhou trať, mnohdy trvající až 20 let. Potřeby obyvatel jsou však i jiné, než se pohybovat pouze automobilem. Výsledkem je jen hašení požárů, aneb odstraňování míst a úseků s vysokým rizikem dopravních nehod. Chybí tu preventivní opatření. Stále u nás na všech úrovních přetrvává pasivní dopravní politika, kdy se dopravní návrhy silničních staveb přizpůsobují situaci vzniklé boomem automobilismu.

Cílem tedy je, aby se města přeorientovala na aktivní politiku a dopravu regulovat a řídit, ne se jí jen přizpůsobovat. Dopravní koncepce v evropském měřítku znamená podporovat všechny druhy dopravy, nejen zrovna tu, která přetlačuje jinou.

Dokud bude ovšem obecné vnímání mobility vázáno na koncepci cestování automobilem, nebude cesta k udržitelné městské mobilitě pomocí jízdy na kole snadná. Součástí marketingu musí být proto snaha změnit obecné vnímání toho, které druhy mobility jsou nejvíce prospěšné pro jednotlivce i společnost.

Cíle: Bezbariérovost na trase - ilustrační obrázek

Vysvětlení: Zahraniční zkušenost ukazuje, že čím více je na silnicích cyklistů a chodců, tím více jsou silnice bezpečnější (nárůst obětí mezi cyklisty a chodci je nižší než nárůst jejich počtu). Podpora cyklistiky je tak jednou z cest ke zvyšování bezpečnosti a snižování počtu fatálních dopravních nehod. Potřebujeme jen novou kulturu městského a dopravního plánování, která bude plně respektovat základní právo každého jednotlivce na bezpečnou jízdu na kole. Více http://www.ecf.com/road-safety/. Jinými slovy: je-li na silnicích velký počet cyklistů, zvyšuje se jejich bezpečnost, protože se zvyšuje pozornost ostatních účastníků dopravy vůči nim; řidiči motorových vozidel očekávají přítomnost cyklistů na silnicích a dávají na ně při řízení pozor, a to i při odbočení vpravo. Tato pozornost zajišťuje velkou bezpečnost, protože obě strany očekávají a respektují jedna druhou a vzájemně se na sebe soustředí.

Motto pro tento cíl:

„Kde jezdí nejvíce cyklistů? V Dánsku a Nizozemsku. Kde je nejméně nehod v přepočtu na ujeté kilometry? V Dánsku a Nizozemsku.“ Citát ECF

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 26.8.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook