Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Cíle
Kvalitní kampaně

Cíl:

  • Zefektivněme propagaci cyklistiky pomocí pozitivního marketingu jízdních kol, znovuobjevení potenciálu cyklistiky a jeho důsledcích pro naše zdraví, dopravní výchovy, komunikačních témat prevence dopravních nehod

Tip:

Cílem je především bourání omylů, předsudků a oproštění se od pejorativního vztahu k jízdnímu kolu jako takovému. Předsudky jsou důsledkem osobních zkušeností člověka nebo zkušeností slepě převzatých od autorit, které znají kolo v lepším případě jen jako sportovní nástroj, nikoliv jako dopravní prostředek. Nedostatek informací o potenciálu „něčeho jiného, než co je zajeté a zažité“, je současným nejzásadnějším problémem.

Jízdní kolo je třeba považovat za funkční, praktický a užitečný předmět, nevidět v něm žádnou hloubku ani modlu. Prostě je jen pouhým nástrojem. Kolo je zkrátka nejjednodušším způsobem, jak se pohybovat po městě a řadí se mezi hlavní prostředky městské dopravy. V takovém případě už nebudou třeba manifestační jízdy pro podporu kola, ale nebude ani potřeba dokazovat sobě a ostatním, že je někdo „IN“, když jezdí na kole. Vždy je to totiž důkaz nevyváženosti a že něco není v pořádku. Nebude to nutné – kolo je a bude jen pouhým nástrojem, které má lidem umožňovat hladce, rychle a jednoduše pospojovat všechny každodenní úkoly.

A na této jednoduché filosofii je pak možné postavit pozitivní marketing jízdních kol. Jednoduše musí být vidět, že jízdní kolo je vítáno.

Cíle: Kvalitní kampaně - ilustrační obrázek

Vysvětlení: Dokud bude obecné vnímání mobility vázáno na koncepci cestování automobilem, nebude cesta k udržitelné městské mobilitě pomocí jízdy na kole snadná. Součástí marketingu musí být proto snaha změnit obecné vnímání toho, které druhy mobility jsou nejvíce prospěšné pro jednotlivce i společnost.

Zdravotní rozměr

Podařilo se nám vytvořit nový druh člověka, homo sedens – člověka sedavého. Tato bytost je výsledkem intenzivní „činnosti“ homo sapiens, kterou prováděl v průběhu celého 20. století, konkrétně jeho snahy vytvořit společnost, která, aby splnila většinu svých každodenních potřeb, se nepotřebuje pohybovat pomocí lidské „svalové“ energie. Nyní máme stroje na těžkou práci a dopravní prostředky pro naši přepravu. Výsledkem je, že ve většině zemí je jen velmi malé procento populace, která má dostatek pohybové aktivity pro udržení dobrého zdraví a kondice. Epidemie nečinnosti v každodenním životě ve všech západních průmyslových zemích je důsledkem naší snahy o vytvoření sedavého životního stylu. Průzkumy ukazují, že většina lidí nemá ani minimum doporučené denní pohybové aktivity a významná menšina jen velmi málo nebo dokonce žádnou pohybovou aktivitu ve svém životě.

Motto pro tento cíl:

„Všechny akční filmy popisují zničení civilizace ohromujícími vizuálními efekty – srážkou s kometou, jaderným konfliktem nebo povstáním inteligentních kyborgů, jenže skutečná kataklyzma už začíná přímo před našima očima. Kvůli epidemii obezity hrozí každému třetímu dítěti ve Spojených státech cukrovka. Znamená to, že bychom mohli být první generací Američanů, která přežije své potomstvo. Starověcí Indové možná uměli z křišťálové koule věštit lépe než Hollywood, když předpověděli, že svět neskončí výbuchem, ale velkým zívnutím. Šiva Ničitel nás smete tím, že …neudělá nic. Bude jen lenošit. Vytáhne z našich těl svou sílu. Udělá z nás pecivály“, citát z k knihy Born to Run (Christopher McDougall, 2009, strana 99).

Bezpečnostní rozměr, aneb jak nově a atraktivně pojmout dopravní výchovu a témata prevence dopravních nehod

Cyklisté jsou překážkou silničního provozu, řidiči jsou jen bezohlední piráti – takovou představu má mnoho Čechů o silničním provozu. Narušit tento model vnímání je dalším cílem cyklostrategie. Na českých silnicích se potkává několik uživatelských skupin, které mají specifické chování i potřeby. Kromě řidičů osobních vozidel jsou to profesionální řidiči nákladních automobilů či autobusů, motorkáři a v neposlední řadě také cyklisté a chodci. Dopravní značení často nestačí k tomu, aby se všechny skupiny cítily bezpečně. Kromě respektování základních pravidel silničního provozu je třeba nutná vzájemné tolerance a také schopnost předvídat, jak se zachová ten druhý. Přestože dopravní výchova u nás začíná už v dětském věku, znalosti pravidel silničního provozu nejsou příliš dobré, stejně jako vzájemný respekt na silnicích. Další část kampaně se zaměří také na rodiče dětí, které by měli podpořit k větší aktivitě v tomto směru. Rodiče, kteří jezdí se svými dětmi na kolech, dělají mnoho užitečného. Učí děti, jak se na silnici chovat, trénují s nimi pravidla silničního provozu a zároveň je podporují v pravidelném pohybu. Na nedostatek pohybové aktivity u českých dětí poukázala také nedávno zveřejněná studie Světové zdravotnické organizace (WHO). Podle ní trpí u nás nadváhou nebo obezitou přibližně pětina chlapců a desetina dívek. Pravidelná jízda na kole pomáhá tento trend velmi účinně zlepšit. Navíc rodič, který se stane instruktorem svého dítěte, se také bude velmi pravděpodobně chovat k cyklistům ohleduplněji v okamžiku, kdy bude sám jako řidič sedět za volantem svého vozu.

Motto pro tento cíl:

„Udržitelná městská doprava může hrát roli při vytváření zdravého prostředí a přispět ke snižování počtu onemocnění dýchacího ústrojí a kardiovaskulární onemocnění, a rovněž k prevenci úrazů. Komise podporuje rozvoj partnerství zaměřených na zdravé prostředí a v souvislosti se svou prací v oblasti veřejného zdraví, zejména při provádění strategií týkajících se výživy, nadváhy a obezity, životního prostředí a zdraví a prevence úrazů, prozkoumá další synergie mezi oblastmi veřejného zdraví a dopravní politiky.“ Akční plán EK pro městskou mobilitu {SEK(2009) 1211, {SEK(2009) 1212} a konkrétně Téma č. 1 – podpora integrovaných politik; Akce 3 – doprava pro zdravé městské prostředí.

Environmentální rozměr udržitelnosti

Strategie udržitelného rozvoje (göteborská strategie) je zaměřena především na kvalitu života a životního prostředí na všech úrovních, včetně úrovně městské. S ohledem na udržitelnost městské krajiny a kvality života ve městech a obcích bychom měli minimalizovat negativní vlivy dopravy a snažit se objevit a podporovat ekologické alternativy. Tento projekt se snaží o to, aby se každodenní cyklistická doprava a její podpora staly součástí politické činnosti na komunální úrovni. Tato integrace pomůže harmonizovat poptávku po dopravě se snahou snížit dopady na životní prostředí, a také snížit škodlivé emise z dopravy na takovou úroveň, aby dopad na lidské zdraví a životní prostředí ve městech byl co nejmenší. V souladu se strategií pomáhá tento projekt místním úřadům v úzké spolupráci se středoevropskými městy vytvářet a realizovat plány udržitelné dopravy, které vycházejí z osvědčených postupů v tomto odvětví.

Sociální rozměr udržitelnosti

Klíčovým bodem účinné místní správy je zapojení místní veřejnosti do rozhodovacího procesu. Konzultace s veřejností jako součást každého plánu a pilotní projektové aktivity pomohou harmonizovat konkrétní opatření s potřebami sociálních skupin v dané lokalitě, řešit konflikty a zvýšit integraci místních komunit.

 

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 26.8.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook