Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Cíle
Podmínky pro mobilitu

Cíl:

  • Najděme překážky bránící cyklistické dopravě

Tip:


Aby město bylo příjemné pro život, musí umožňovat mobilitu pro všechny. Cílem je vytvořit dobře dostupné město, které umožňuje všem svým obyvatelům být mobilní. Existují však početné skupiny obyvatel, jako jsou děti, mládež a senioři, které se potýkají s vážným omezením své mobility. Stále existuje mnoho částí měst, která jsou koncipována pouze pro pohyb automobilem, čili pro dopravní prostředek, který tito lidé nemohou dle libosti používat. Takový prostor brání chůzi i jízdě na kole a limituje život velké části obyvatel.

Příkladem může být doprava dětí do školy na kole. Média často uvádí, jak je špatné, že se dnešní děti vůbec nehýbou, jak stále více českých školáků je obézních. Ti z rodičů, kterým se ještě podaří dítě přemluvit, že nemusí kilometr, který mají do školy, jezdit autem, ale na kole, musí však denně trnout. Všeobecné ignorování cyklistické dopravy zkrátka vede k tomu, že dítě, které chce jet bezpečně do školy na kole, musí jet buď po chodníku a nebo vůbec. Prakticky lze konstatovat, že závislost dětí a seniorů na jiných lidech zbytečně zatěžuje prostor a samozřejmě i čas ostatních, zpravidla ekonomicky aktivních lidí, což má negativní vliv i na sociální a ekonomický vývoj a fungování nejen jedince, ale i společnosti.

Cíle: Podmínky pro mobilitu - ilustrační obrázek

Vysvětlení: Cílem cyklostrategie je přinést ty nejmodernější poznatky z oblasti integrovaného plánování dopravy do středoevropských států a jejich měst, kde hrozí nebezpečí, že budou opakovat původní chyby a obětují příliš mnoho prostoru a velkou část kvality života ve městech, jen aby splnili požadavky stále rostoucí automobilové dopravy.
Pokyny a směrnice cyklostrategie, stejně jako různé semináře a exkurze pomohou klíčovým odborníkům v rozhodovacím procesu osvojit si ty nejlepší poznatky a znalosti v této oblasti, což je základní předpoklad pro rozvoj a realizaci lepších strategií a opatření.
Místní akce na podporu jiné než automobilové dopravy se budou plánovat s inovativním a nadnárodním přístupem, který bude odpovídat potřebám a požadavkům středoevropských měst.
Cyklostrategie byla konkrétně vypracována pro ty středoevropské státy, které se v důsledku politických a ekonomických změn kolem roku 1990 musí potýkat s nepromyšleným nárůstem motorové, zejména osobní automobilové dopravy, coby indikátorem nové svobody.
Nebezpečí nekontrolovaného nárůstu automobilové dopravy zatím nejsou viditelná. S pomocí současného Německa můžeme zkušenosti bývalých východoněmeckých měst přenést do partnerských měst ve střední Evropě a zabránit tak neudržitelnému a nákladnému vývoji. Příklady z východoněmeckých měst odpovídají potřebám středoevropských měst lépe než rozvinutá praxe v Dánsku nebo Holandsku s odlišným kulturním zázemím.
Středoevropská města naléhavě potřebují osvědčené postupy a lepší dopravní řešení, protože jedině ta mohou být realizována jako součást nadnárodních evropských procesů.

Na co bude kladen také důraz?

Prostor určený pro jízdní kola můžeme také nazvat prostorem určeným pro osoby s handicapem, s omezenou hybností, pro maminky s kočárky atp. Bariéry – zásadní a trvalý problém socialistického urbanismu – se minimalizují, přístupnost a otevřenost veřejného prostoru roste. To znamená lepší možnost využití veřejného prostoru a veřejných služeb pro všechny bez rozdílu.

Motto pro tento cíl:

Každý inženýr, projektant a urbanista je svým způsobem technokrat, kterému často uniká základní význam infrastruktury, že má totiž sloužit lidem. Přes všechny normy, technické podmínky, vyhlášky a zákony pak vidí infrastrukturu jen jako čáru, která vede od bodu k bodu. Milan Kundera viděl dále - „Předtím než se cesty ztratily z krajiny, ztratily se lidské duše. Člověk přestal toužit jít, jít po vlastních nohách a radovat se z toho. Ani svůj život už neviděl jako cestu, nýbrž jako silnici; jako čáru, která vede od bodu k bodu, z hodnosti kapitána k hodnosti generála, z funkce manželky do funkce vdovy. Čas života se mu stal překážkou, kterou je třeba zvládnout čím dál většími rychlostmi. Cesta a silnice, to jsou též dvě pojetí krásy. Ve světě silnic krásná krajina znamená: ostrov krásy spojený dlouhou čarou s jinými ostrovy. Ve světě cest je krása nepřetržitá…“Milan Kundera, aneb tak trochu jiná infrastruktura

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 26.8.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook