Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Cíle
Více cyklistů

Cíl:

  • Usilujme o to, aby v našich městech jezdilo více lidí na kole, aby to bylo bezpečné a lákavé.

Tip:

Dnes se představa příjemného města liší od představy v 60. letech 20. století. Všichni chceme dát prostor pokroku a rozvoji. Avšak pokrok a rozvoj v moderních metropolích závisí na tom, zda-li se nám podaří učinit je místem, kde lidé chtějí a především mohou žít, nejen přežívat.

Cyklistika je pro většinu lidí aktivní doplňkovou volbou, která se může snadno změnit na každodenní a přirozenou součást života. K tomu je třeba zajistit, aby jízda na kole byla bezpečná, snadná, lákavá a konkurenceschopná.

Každé město by si mělo dát konkrétní závazek, o kolik chce zvýšit podíl cyklistů na celkové dělbě přepravní práce.

 Cíle: Více cyklistů - ilustrační obrázek

Vysvětlení: Po roce 1989 stoupající životní úroveň opět pomalu ale jistě umožňovala stále většímu počtu rodin vlastnit automobil. Nastává stavební boom spojený s rozvojem měst do příměstských částí a stavěním „na zelené louce“ v blízkosti měst. Současně ve větších městech rostou velké kancelářské budovy s širokou nabídkou pracovních míst. Každá doba si vytváří své symboly a tak jako současná společenská komunikace má svůj globalizovaný svět médií, tak výrazem společenského postavení v Česku je v současnosti opět automobil a vlastní dům na předměstí. Podobný trend jako byl v ČR začátkem 90. let bylo možné pozorovat i v sousedním Německu, ale v daleko větším měřítku. Po jeho sjednocení se stupeň motorizace bývalého východního Německa zvyšovala mnohem rychleji než v ostatních bývalých socialistických zemích střední Evropy. Proto byla pro uživatele automobilové dopravy zajištěna lepší infrastruktura v podobě nejhustší evropské sítě dálnic. Ve stejné době si však politici, úředníci i projektanti uvědomili, že budoucnost dopravy je závislá na způsobech dopravy šetrných k životnímu prostředí, především ve městech. Proto byla již v samotných 90. letech v Německu patrná snaha především západoněmeckého křídla snižovat podíl automobilové dopravy (modal split) a naopak podporovat pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu. Podíváme-li se na motorizaci středo a východoevropských zemí po rozšíření EU, můžeme zaznamenat nárůst podobný tomu z raného vývoje v Německu.
Pokud má být Cyklostrategie s něčím spojena, tak s myšlenkou učit se od rozvinutých západoevropských měst, zejména z jejich minulých zkušeností, a zajistit budoucí střední Evropě trvale udržitelnou dopravu.

Motto pro tento cíl:

„Bylo, nebylo. Ale spíše bylo, než nebylo. Pozorovat život a cvrkot, to byla vždycky zábava a i legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se na věc dívat z patřičné vejšky, ale ne zas z příliš velkej vejšky, jako třeba astronauti, protože oni pro beztížnej stav si kolikrát ani nestačí pořádně všimnout, oč na té zemi jde, v podstatě. Ale stačí skromná věž a skromná vejška, nad skromným městečkem a člověk vidí, ha ha, i tragédie, i trilogie. Teď se podíváme, jakpak je teď u nás doma, jakpak se tam starají o cyklisty.“ Citát od Jana Wericha z filmu Až přijde Kocour.

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 26.8.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook