Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Cíle
Zázemí v cíli

Cíl:

  • Zkvalitněme podmínky pro parkování jízdních kol

Tip:

Jízda na kole stejně jako každý pohyb někde začne, někde se odehrává a někde končí.

Cílem je, aby cyklista měl, kromě kvalitní a bezpečné infrastruktury, možnost bezpečně a snadno zaparkovat své jízdní kolo co nejblíže cíli své cesty. Jinými slovy, cyklistickou dopravu může chápak jako řetěz tvořený články ZDROJ – CESTA – CÍL. Tento řetěz je silný tak, jako jeho nejslabší článek. Poskytování dostatečných parkovacích možností pro cyklisty je jedním ze základních pilířů podpory jízdy na kole.

Cíle: Zázemí v cíli - ilustrační obrázek

Vysvětlení: Parkování jízdních kol byla dosud věnována pouze minimální pozornost, ačkoliv hraje velmi důležitou roli v rozvoji cyklistické dopravy. Cyklostrategie bude proto věnovat pozornost i této oblasti.

Motto pro tento cíl:

„Správné parkování pro cyklisty je blíž, než si myslíte! Pokud v Dánsku umíme postavit budovu opery s nejlepší akustikou na světě, měli bychom také umět vytvořit krásné a funkční parkování pro cyklisty, které bude s touto budovou ladit. A i když je to někdy složité vybudovat parkoviště pro cyklisty na vlakových nebo autobusových nádražích, ať již jsou na vině místní úřady, majitelé těchto stanic nebo dopravci, vhodné parkování pro cyklisty je přece v zájmu všech. Samozřejmě, že to jde. A samozřejmě, že parkování pro cyklisty v nových i starých obytných čtvrtích a v nákupních zónách může být funkční a zároveň ladit se svým okolím.“ Jens Loft Rasmussen, ředitel dánské cyklistické federace

 

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 26.8.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook