Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing
Logo rozcestník: Ceskojede.cz Logo rozcestník: Cyklokonference.cz
Logo rozcestník: Asociace Cyklomest Logo rozcestník: BESIP

Cyklostrategie 2013

Schválenou Cyklostrategii 2013 najdete zde  [ 3,24 MB] .

Cyklistické zkušenosti z Německa v legislativních souvislostech

Autor:

Německo patří v Evropě mezi země s nejlepšími podmínkami pro městskou cyklistiku. Kolo jako dopravní prostředek pro cestu do práce nebo do školy ve středních a větších městech využívá větší část německé populace než je tomu v případě Česka, které v cyklistické infrastruktuře za západem Evropy stále jaksi zaostává. Na čtyři desítky českých odborníků a komunálních politiků si proto ve dnech 11.–13. 6. 2012 přijely „na vlastní pedály“ vyzkoušet, jak se žije s jízdním kolem v německých městech, aby se tak mohly nechat tamními řešeními inspirovat.

Účastníci se seznámili s podmínkami v Drážďanech, Lipsku a v Berlíně nejen prostřednictvím odpovědných úředníků a politiků, ale pokaždé i prakticky – přímo ze sedla jízdního kola. Všechna tři města poznala komunistický režim a po jeho pádu se, alespoň co se rozvoje cyklistiky týče, nacházela v podobné situaci jako tehdy česká města. Nyní se píše rok 2012 a když se podíváme do německých měst, najdeme tam mnohem přátelštější řešení veřejného prostoru pro cyklisty, než je tomu v Česku.

Alfou a omegou je odlišný pohled na dopravu ve městech. Němci se snaží různými nástroji cíleně eliminovat automobilovou dopravu, neboť si jsou vědomi jejích negativních dopadů. Zprvu méně populární a neznámá opatření pro cyklisty jsou s veřejností vhodně komunikována, takže ve výsledku jsou přijímána pozitivně, neboť veškerá podpora cyklistické dopravy se neobejde bez souvisejících opatření, která mají vliv na výslednou kvalitu života. Cílem není jen snaha podpořit jízdu na kole, ale kvalitní veřejný prostor, který je odpovídajícím způsobem dopravně obsloužen. Současný přístup vychází ze zkušeností původního západního Německa, které v 60. a 70. letech minulého století jednostranně upřednostňovalo automobilovou dopravu. Až poté, co se před 30 lety stala situace na silnicích v tamních městech neudržitelnou, začali Němci cíleně investovat do veřejné dopravy, cyklistické infrastruktury a začali dělat víc pro chodce.

Co tedy účastníci viděli a o co se s vámi chceme podělit v tomto článku? Především o zkušenosti s jednotlivými dopravními řešeními v legislativních souvislostech Německa a ČR. Pokud chtějí města v Česku zkvalitnit svůj život, je třeba změnit i naši legislativu. Následující příklady řešení mohou být inspirací nejen pro národní legislativu, ale už dnes také pro mnohé regiony České republiky.

Příklady s popiskem:

Fotogalerie: Článek: Cyklistické zkušenosti z Německa v legislativních souvislostech #1

Fotogalerie: Článek: Cyklistické zkušenosti z Německa v legislativních souvislostech #2

Fotogalerie: Článek: Cyklistické zkušenosti z Německa v legislativních souvislostech #3

Fotogalerie: Článek: Cyklistické zkušenosti z Německa v legislativních souvislostech #4

Fotogalerie: Článek: Cyklistické zkušenosti z Německa v legislativních souvislostech #5

Fotogalerie: Článek: Cyklistické zkušenosti z Německa v legislativních souvislostech #6

Fotogalerie: Článek: Cyklistické zkušenosti z Německa v legislativních souvislostech #7

Fotogalerie: Článek: Cyklistické zkušenosti z Německa v legislativních souvislostech #8

Fotogalerie: Článek: Cyklistické zkušenosti z Německa v legislativních souvislostech #9

Fotogalerie: Článek: Cyklistické zkušenosti z Německa v legislativních souvislostech #10

 

 

« seznam všech článků

Aktualizace stránky: 27.9.2012  ▫  Publikováno: 27.9.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook