Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Finance
Úvodní slovo, video

Cyklodata: FinanceEkonomická krize, nedostatek financí – klíčová slova dnešní společnosti, která na nás útočí ze všech stran. Pravda ale je, že finance byly, jsou a budou. Proto je třeba se ptát trochu jinak:

 1. Do čeho chceme investovat, do aut, nebo do lidí? Odpovědí může být rozhovor s Enrique Peňalosou, dřívějším starostou Bogoty v Kolumbii.
 2. Jaké výhody pramení z financování cyklistiky? Odpovědí mohou být statě: Ekonomické přínosy, Marketingové důvody a finanční speciál
 3. A až nakonec se můžeme ptát, kde na to vezmeme?

Klíčem k rozvoji cyklistické dopravy je vytvoření bezpečné infrastruktury pro cyklisty a to pomocí těchto nástrojů:

 • přímými náklady do výstavby cyklistické infrastruktury (dotace ze Strukturálních fondů EU, ze Státního fondu dopravní infrastruktury, z krajských rozpočtů);
 • nepřímými náklady, kdy při novostavbách a rekonstrukcích státních, krajských komunikací, železničních stavbách se budou i realizovat opatření ve prospěch cyklistiky (cyklistické pruhy, cyklistické stezky, lávky, podjezdy);
 • realizace ekonomicky levných pro-cykloopatření, které výrazně napomohou rozvoji cyklistické dopravy v území (realizace cyklistických pruhů na státních a krajských komunikacích, pokud jsou k tomu uzpůsobené podmínky, využití dopravně-organizačních opatření zohledňujících provoz cyklistů (možnost vjezdů do pěších zón a do jednosměrných ulic, zřizování zón 30, cyklistických ulic, atd.), při stísněných podmínkách použití užších cyklistických komunikací, použití i jiných, než asfaltových a betonových technologií při výstavbě cyklistických komunikací.
 • v extravilánu využití i dalších komunikací vhodných pro cyklisty (lesní, polní cesty, protipovodňové hráze, opuštěná drážní tělesa, atd.), kdy se dá využít Programu obnovy venkova, nebo pozemkových úprav,
 • nutné změny v legislativě, které brání rozvoji cyklistické dopravy.

Nová koncepce financování cyklistické infrastruktury vychází z aktualizované Cyklostrategie 2013, specifického cíle 1 „Financování cyklistické infrastruktury“ a reaguje na zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu (zdroj IDNES.cz) ze začátku roku 2012. Specifický cíl je naplňování pomocí tří konkrétních cílů:

 • Výstavba a údržba cyklistické infrastruktury
 • Využití stávajících cest i pro potřeby cyklistů
 • Podpora výstavby sítě dálkových cyklotras ČR a tras EuroVelo

 

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 1.9.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook