Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura
Elektrokola

V posledních letech se mezi obchodníky i koupěchtivými občany staly obzvlášť populární kola s elektrickým pohonem. Takzvaný „pedelek“ je jízdní kolo s elektromotorem, který pomáhá cyklistovi za jízdy při šlapání (zkratka pochází z originálu Pedal Electric Assisted Bicycle, pozn. překl.). Tato kola nejsou populární pouze v kopcovitých oblastech, jejich obliba vzrůstá i v nížinných regionech, jakým je například Nizozemí. Ačkoli byla původně elektrická kola vymyšlena pro slabší a starší obyvatele, jsou ve veliké oblibě mezi mladými i starými, mezi muži i ženami a zejména mezi dojíždějícími do práce.
Po řadu let prodej elektrokol stále vzrůstal. Obrázek 1 ukazuje prodeje elektrických kol v Německu mezi lety 2007 až 2010. V roce 2010 bylo prodáno celkem 200 tisíc elektricky asistovaných kol. Předpovídá se, že v roce 2015 by prodeje mohly dosáhnout 400 až 600 tisíc elektrických kol.

Obrázek 1: Prodej kol pedelek v Německu za kalendářní rok, Zdroj: gopedelec.eu 2011

Definice

Pojem „elektrické kolo“ v sobě skrývá dvě odlišná technická řešení vozidel s pomocným elektrickým motorem. Tato řešení mají dokonce jinou pozici v silničním zákoně.

Pedelek (do 25 km/h)

Pedelek jsou nazývány kola, která jsou vybavena pomocným motorem, avšak která nemohou být poháněna výlučně tímto motorem. Na pedeleku motor pracuje pouze tehdy, když cyklista šlape do pedálů. Cyklista musí před tím, než motor zabere, několikrát šlápnout do pedálů. Podle normy EN 15194 poskytuje motor plný výkon pouze při rozjezdu při rychlostech od 0 do 5 km/h. Po dosažení rychlosti 5 km/h se dále musí šlapat a výkon motoru postupně automaticky oslabuje až do momentu dosažení rychlosti 25 km/h, kdy se zcela vypne.

Elektrokola (do 25 km/h)

Jízdní kola vybavené doplňkovým elektrickým motorem, která mohou být poháněna i výlučně tímto motorem. Cyklista nemusí nutně šlapat. Těmto kolům se říká obecně e-bikes (elektrická kola).

Právě tyto kola mohou být velkou výzvou a příležitostí pro městskou mobilitu, pokud budou splněny specifika, která jejich provoz vyžaduje: např. dobíjecí stanice nebo projektované stezky pro vyšší rychlost pohybu cyklistů.

Aktualizace stránky: 11.4.2017  ▫  Publikováno: 10.9.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook