Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura
Principy zpracování generelu cyklistické dopravy

V rámci projektu Central MeetBike, a díky spolupráci s TU Dresden, byly zpracovány dva pilotní generely cyklistické dopravy, které vnáší nový náhled do plánování cyklistické dopravy, a které bortí stávající představy o podobě plánovacího dokumentu:

Infrastruktura: Plánování veřejného prostoru: Příklady z praxe: Generel Pardubice
první vznikl pro Pardubice
Infrastruktura: Plánování veřejného prostoru: Příklady z praxe: Generel Uherské Hradiště

Vzorem, či praktickou pomůckou pro zpracování obdobného dokumentu může být pro města výzva k podání nabídek  [ 470,04 KB] na generel cyklistické dopravy Statutárního města Pardubice, která shrnuje vše podstatné, co by měl generel obsahovat, aby se mohl stát podkladem pro územně plánovací dokumentaci.

Základním cílem generelu cyklistické dopravy je vymezení podmínek pro optimální fungování cyklistické dopravy ve městě a určuje potřebu investic pro podporu jízdy na kole. Hlavním cílem generelu je nabídnout cyklistům ve městě infrastrukturu, která zvýší uživatelské standardy pro jízdu na kole a povede k dalšímu růstu užívání jízdního kola v rámci přepravy po městě. To ve svém důsledku povede k větší propustnosti města pro všechny druhy dopravy.

NOVÝ PŘÍSTUP ve zpracování generelu cyklistické dopravy bere ohled na všechny POŽADAVKY SÍTĚ cest. Každé místo má svá specifika a hlavní je hledání kompromisu mezi SDÍLENÍM VOZOVKY CYKLISTŮM, NEBO SEPARÁTNÍ CESTOU MIMO KOMUNIKACI. Každý návrh však potřebuje pro úspěšnou realizaci PLÁN NAVAZUJÍCÍCH ETAP.

Aktualizace stránky: 11.9.2017  ▫  Publikováno: 27.8.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook