Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura
Dálkové trasy

Infrastruktura: Dálkové trasy

Popularita jízdního kola v České republice je značná, jedním z hlavních témat je tedy přirozeně také cykloturistika a cestovní ruch. Během posledních let se síť cyklotras v ČR stále rozšiřovala, zároveň s tím rostla poptávka po doprovodných službách, po bezpečných, atraktivních a dobře vybavených trasách. Pro plné využití potenciálu, který ČR má v této oblasti je potřeba vytvořit ucelenou nabídku národních produktů a koordinovat rozvoj dálkových národních i mezinárodních tras EuroVelo. Díky mnoha novým úsekům cyklostezek se aktuálně řeší také potřeba provést revizi vedení hlavních cyklistických koridorů a také sjednocení značení pro cykloturisty.

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 1.9.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook