Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura: Dálkové trasy
Dálkové trasy ČR

Díky aktivitám krajů a regionů vzniklo v ČR v posledních letech mnoho kilometrů nových cyklostezek. Vytvářejí se nové a bezpečné koridory pro cyklisty, které na sebe stahují stále víc uživatelů. Současný systém značení, který byl navržen v roce 1996, přestává korespondovat se skutečným stavem v terénu, neboť hlavní cyklistické koridory mnohdy vznikly mimo původně navržené hlavní cyklotrasy.

Systém je tedy třeba změnit tak, aby odpovídal současné situaci a budoucím požadavkům spojeným s bezpečností a komfortem cyklistů. V této souvislosti proběhlo již řada jednání, na kterých byli zástupci regionů seznámeni s plánem změn cyklistického značení. Nová čísla budou lépe vystihovat význam tras – síť národních a nadregionálních cyklotras bude totiž užívat jen jedno a dvojciferná čísla. Buď dojde k přeznačení celé trasy (např. Labská stezka bude mít číslo 2 po celé délce trasy, Moravská stezka bude mít číslo 4 a podobně). Změny v číslování mohou ale nastat také jen v některých úsecích, přeložením do vhodnějších koridorů.

 

Infrastruktura: Dálkové trasy Dálkové trasy ČR1

Změny by měly proběhnout v horizontu 2-3 let tak, aby je kraje mohly zahrnout do svých rozpočtů a vydavatelé map do svých materiálů. Výsledkem projednání změn je nový návrh číslování dálkové sítě cyklotras ČR, platný k 1. 1. 2013. I tento návrh však není konečný.

Novinky

Ke stažení

 

 

Aktualizace stránky: 11.4.2017  ▫  Publikováno: 27.1.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook