Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura: Dálkové trasy
Eurovelo

 

Infrastruktura: Dálkové trasy: Eurovelo1

EuroVelo, evropská síť cyklotras je projektem Evropské cyklistické federace (ECF). Projekt rozvíjí 14 trans-evropských cyklotras s celkovou délkou na 70 000 km (45 000 km tras je již zrealizovaných) spojujících všechny země Evropy a jeho podstatnou část tvoří již stávající státní regionální a místní cyklotrasy.

Ale i tato evropská síť může mít vliv na rozvoj cyklodopravy v ČR. Dne 18. Prosince 2012 potvrdil Dopravní výbor Evropského parlamentu, že síť EuroVelo se stává součástí celoevropské dopravní sítě TEN-T, do které patří například také železniční či silniční koridory.  Tento krok je velmi důležitým signálem, který naznačuje změnu v přístupu k evropským fondům, ale také k cyklistické dopravě.
 

„Toto hlasování ukázalo významnou změnu v postoji Evropského parlamentu vůči cyklistice a první důležitý krok ke změně zaběhnutých pořádků. Dveře k novým investicím do cyklistické infrastruktury z evropských prostředků jsou tímto otevřené,” řekl Bernhard Ensink, generální tajemník Evropské cyklistické federace v reakci na hlasování.

 Infrastruktura: Dálkové trasy: Eurovelo2

Přes území ČR vedou celkem 4 trasy EuroVelo v celkové délce 2 100 km:

 • Infrastruktura: Dálkové trasy: Eurovelo3EuroVelo 4: Trasa střední Evropou: Roscoff – Kiev (4 000 km)
 • EuroVelo 7: Sluneční trasa: Nordkapp – Malta (7 409 km)
 • EuroVelo 9: Balt - Jadran: Gdaňsk – Pula (1 930 km)
 • EuroVelo 13: Stezka železné opony (cca 9 000 km)
   

Ke stažení

 • Loga EuroVelo tras na území ČR ve formátech:
  PDF  [ 251,38 KB]
  JPG  [ 5,99 MB]
  AI  [ 225,99 KB]  
Aktualizace stránky: 11.4.2017  ▫  Publikováno: 27.1.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook