Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura
Další kritéria výběru trasy

Už jste o tom někdy slyšeli? Město se slávou otevře cyklostezku, ale nikdo ji nepoužívá.

Raději využijí stávající komunikaci, kde ale riskují pokutu, neboť ze zákona musí využít cyklostezku. Co ale cyklisty vede k tomu, že ji nevyužijí? Vždyť je to přeci bezpečnější. Když si odmyslíme, že o výběru trasy převážně rozhoduje rychlost a přímost trasy, pak jsou zde další kritéria, která také mohou ovlivnit výběr trasy.

Příkladem může být kvalita povrchu. Na každém kroku je vidět rozdíl v pohodlnosti jízdy u aut a na jízdním kole. Díky vysokému objemu automobilové dopravy a vyšším rychlostem byla automobilová infrastruktura zcela zbavena bariér a má převážně velmi hladký povrch. Celá silniční síť, včetně světelné signalizace, je navíc navržena takovým způsobem, aby auta dosahovala co nejefektivnějšího dopravního toku se zaručením maximálního pohodlí pro řidiče. U cyklistů tato rovnice ale neplatí.

Pouze vysoce kvalitní prostředí pro cyklistiku dovede přilákat lidi do sedel kol. Úspěch cyklistiky u lidí silně závisí na bezbariérové infrastruktuře.

Cílem této záložky je tak definovat metody přístupu k řešení, na základě které bude vytvořeno zadání pro projektanta konkrétního úseku pozemní komunikace.

Co tedy ovlivňuje výběr trasy?

Fotogalerie: Infrastruktura: Další kritéria výběru trasy #4 Fotogalerie: Infrastruktura: Další kritéria výběru trasy #24 Fotogalerie: Infrastruktura: Další kritéria výběru trasy #27 Fotogalerie: Infrastruktura: Další kritéria výběru trasy #30

konstrukce

bezbariérovost

osvětlení

údržba

 

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 27.8.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook