Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura: Kritéria výběru trasy
Údržba

Údržba všech částí cyklistické infrastruktury je velmi důležitá. Díky zátěži cyklistů ale i těžké motorové dopravy (například v křižovatkách) je infrastruktura vystavena značnému opotřebení. Povětrnostní podmínky, jako jsou střídání ročních období nebo zatékající a zamrzající voda, poškozují povrchy i značení. Jak je patrné z obrázku, nejhorší dopad na infrastrukturu mají výkopy a zásahy do povrchu při opravách vody, kanalizace, pokládání nové kabeláže atd. V rámci městské správy musí existovat osoba, která infrastrukturu z hlediska její kvality neustále monitoruje (např. každé dva roky). Poškození po zimní sezóně nebo po stavebních zásazích musí být odstraněno co nejdříve.

Fotogalerie: Infrastruktura: Další kritéria výběru trasy #28

Obrázek: Špatně udržovaný povrch a značení, Zdroj: Rudolph 2011

Správa

Infrastruktura pro cyklisty nemusí mít jen vhodnou podobu, vyžaduje také odpovídající správu a údržbu. Špatný povrch, přerostlá vegetace, kaluže, tepelné otlačky, rozbité sklo, špatné osvětlení atd., to vše se cyklistů dotýká mnohem bezprostředněji než řidičů motorových vozidel a je stálým zdrojem stížností. Proto je velmi důležité, aby cyklotrasy na vozovce i mimo, stejně jako zbytek uliční sítě, byly pravidelně kontrolovány a opravovány.
Veškerá cyklistická infrastruktura by měla být provedena způsobem, který minimalizuje náklady celého životního cyklu, včetně každoročních nákladů na její údržbu.
Aby cyklisté měli dobré podmínky pro jízdu na vozovce, musí být věnována pozornost zejména okraji vozovky v šíři 1,5 až 2 metry od obrubníku. Oddělené stezky by měly být konstruovány a navrženy opět takovým způsobem, aby měly minimální náklady na údržbu. Stezky mimo silnice mohou být zvlášť náchylné k zanášení nálety nebo znehodnocené rozbitým sklem.
Zodpovědná část administrativy by měla nastavit postup pravidelného monitoringu a údržby jednotlivých částí infrastruktury. Speciální části infrastruktury, jako jsou lávky pro chodce a cyklisty, podjezdy či odpočívadla, by měly být také pravidelně kontrolovány.
Sběr podnětů od veřejnosti by měl být co nejpřímější a nejjednodušší a hlášené problémy by měly být řešeny co nejdříve.
Po každém dlouhém období nepříznivého počasí – jako jsou silné deště, větry a sněhová pokrývka -může být potřeba zvláštní údržba.
Aby bylo cestování na kole bezpečné, je nutná trvalá celoroční údržba. Rostliny, křoví a stromy musí být ošetřeny takovým způsobem, aby nezasahovaly do profilu stezky. V případě, že dojde k „vyboulení“ dlaždic či vzniku jiné nerovnosti dlážděného povrchu, je potřeba jej rychle opravit. V zimě musí být z cyklistické infrastruktury odklízen sníh. Dobrým příkladem je Kodaň, kde zimní údržba probíhá nejdříve na cyklostezkách a teprve poté na silnicích pro motorová vozidla.

Fotogalerie: Infrastruktura: Další kritéria výběru trasy #29

Obrázek: Zametený posypový materiálu po zimní údržbě, Hamburg, Německo, Zdroj: Rudolph 2011

Fotogalerie: Infrastruktura: Další kritéria výběru trasy #30

Obrázek: Souvislá vrstva spadeného listí a částí zeleně, Hamburg, Německo, Zdroj: Rudolph 2011

Fotogalerie: Infrastruktura: Další kritéria výběru trasy #31

Obrázek: Cyklistický pruh po mimořádně silné zimní údržbě, Stockholm, Švédsko; Zdroj: Muller 2011

Fotogalerie: Infrastruktura: Další kritéria výběru trasy #32

Obrázek: Cyklistický pruh po mimořádně silné zimní údržbě, Stockholm, Švédsko; Zdroj: Muller 2011

Odstranění bariér a překážek v užívání

Cyklisté často čelí mnoha překážkám. Při navrhování infrastruktury by měl mít projektant vždy na paměti, že cyklisté jsou velmi citliví jak vzhledem k bezpečnosti, tak ke kvalitě povrchu, překážek a zajížděk. Jelikož kola nejsou vybavena takovými tlumiči jako auta, lidé na kolech vnímají změny povrchu či díry velmi intenzivně.
V posledních desetiletích se začala prodávat kola s odpružením. Městská kola s přední odpruženou vidlicí se stávají obzvlášť populární. Nicméně rozdíl v pohodlnosti jízdy u aut a na jízdním kole je stále fundamentální. Díky vysokému objemu automobilové dopravy a vyšším rychlostem byla automobilová infrastruktura zcela zbavena bariér a má převážně velmi hladký povrch. Celá silniční síť, včetně světelné signalizace, je navíc navržena takovým způsobem, aby auta dosahovala co nejefektivnějšího dopravního toku se zaručením maximálního pohodlí pro řidiče.
Pouze vysoce kvalitní prostředí pro cyklistiku dovede přilákat lidi do sedel kol. Úspěch cyklistiky u lidí silně závisí na bezbariérové infrastruktuře. Abychom naladili projektanty na to, co lidé vnímají jako bariéru a co již ne, uvádíme následující příklady stále se opakujících chyb:

  • křivě položená dlažba;
  • překážky na cyklotrase jako jsou odpadkové koše (viz. obrázek 16), elektrická zařízení, parkovací automaty, odvodňovací kanálky a stružky, poklopy kanalizace, strážní budky, autobusové zastávky, sloupy veřejného osvětlení, dobíjecí stanice pro elektrické automobily (viz. obrázek 17) atd.;
  • chodci přecházející a chodící podél cyklostezky, kteří způsobují zdržení (viz. obrázek 17);
  • křižovatky;
  • špatně navazující úseky (viz. obrázek 18) a rozdíly ve kvalitě povrchů (viz. obrázek 19).

Fotogalerie: Infrastruktura: Další kritéria výběru trasy #33

Obrázek: Odpadkový koš a dobíjecí stanice pro elektrické automobily postavená na cyklostezce, Hamburg, Německo; Zdroj: Rudolph 2011

Fotogalerie: Infrastruktura: Další kritéria výběru trasy #34

Obrázek: Lidé přecházející přes cyklostezku, Kodaň, Dánsko, Zdroj: Rudolph 2011

Fotogalerie: Infrastruktura: Další kritéria výběru trasy #35

Obrázek: Nečekaný konec cyklostezky, Hamburg, Německo, Zdroj: Rudolph 2011

Fotogalerie: Infrastruktura: Další kritéria výběru trasy #36

Obrázek: Změny v kvalitě povrchů, Hamburg, Německo, Zdroj: Rudolph 2011

Fotogalerie: Infrastruktura: Další kritéria výběru trasy #37

Obrázek: Poklop kanálu vystupující 2, 5 cm nad úroveň povrchu, Hamburg, Německo

Fotogalerie: Infrastruktura: Další kritéria výběru trasy #38

Obrázek: Auta zasahující do prostoru doporučeného pruhu pro cyklisty, Hamburg, Německo; Zdroj: Rudolph 2011

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 27.8.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook