Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura
Kolo a jiná doprava, intermodalita

Intermodalita je druh kombinované dopravy využívající více druhů doprav. V kombinaci s kolem se jedná zejména o systémy Bike & Ride a Bike sharing.

Cykloinfrastruktura: Intermodalita & cykloSoučinností dopravních prostředků kolo/veřejná doprava lze v příměstských oblastech velmi dobře konkurovat automobilové dopravě. Kromě kvalitně fungující veřejné dopravy je také důležité vybavení stanic cyklostojany a cyklogarážemi v duchu systému Bike&Ride.

Intermodalita a cykloBike sharing je systém půjčování veřejných kol. Ta představují inovační plán pro vnitřní městské části, kola mohou být půjčena za poplatek i bezplatně. Odlišují se od tradičních půjčoven kol většinou zaměřených na volný čas, protože poskytují rychlý a snadný přístup a mohou být proto využívána pro každodenní mobilitu i pro jednosměrnou cestu. Úspěch této koncepce byl prokázán např. v Lyonu, Paříži, Mnichově a Barceloně, kde byly zavedeny velké a automatizované cyklopůjčovny nabízející obyvatelům tisíce veřejných kol.

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 1.9.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook