Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura: Kolo a jiná doprava
Bike sharing

Úvod

Může se kolo stát částí veřejného dopravního systému v evropských městech? Zdá se, že může. V současnosti se koncepce veřejných kol šíří po celé Evropě a přidává tak nový prvek do systému veřejné dopravy v mnoha větších městech.

Příkladem jsou např. v Lyon, Paříž, Mnichov a Barcelona, kde automatické půjčovny úspěšně nabízejí tisíce veřejných kol obyvatelům a turistům. Proti tradičním půjčovnám kolo můžete využít na jednosměrnou jízdu a vrátit ho na jiném místě do stojanu. Jak rychlé, snadné a inovativní. Kola mohou být půjčena po určenou dobu i bezplatně.

Cykloinfrastruktura: Intermodalita a cyklo: Bikesharing 1

Koncepce veřejných kol byla analyzována v projektu NICHES (2005-2007, založeno Evropskou komisí), jehož výsledkem jsou návody k postupu při plánování a realizaci různých inovačních řešení městské dopravy, zahrnující veřejná kola. V průběhu projektu získala veřejná kola značnou pozornost ve městech po celé Evropě a dokonce i v severní a jižní Americe.

Od roku 2006 došlo v některých částech Evropy ke skutečnému boomu v oblasti systémů veřejných kol. Zejména ve Francii a Španělsku má tuto službu v nabídce téměř každé větší město. Tyto země zatím nemají vysloveně cyklistickou kulturu, ale hodně se v nich diskutuje o důležité roli, kterou by v městské dopravě mohlo hrát kolo jako individualizovaná veřejná doprava. Ve Španělsku je tento koncept podporován dokonce i na národní úrovni.

V zemích střední a východní Evropy zájem o cyklistiku všeobecně roste pomalu, veřejná kola zatím nejsou výrazné téma. Koncept však může mít v těchto zemích potenciál pro ta města, která již pracují na zdokonalení podmínek pro cyklistiku (např. v oblasti infrastruktury) a chtějí dosáhnout „změny myšlení“ ohledně možné role kola v městské dopravě.

Budování nového systému veřejných kol by však v žádném případě nemělo být jen nějakou „módní“ záležitostí, řešenou bez předem stanovených pravidel. Tento způsob by mohl být totiž dosti nebezpečný, jelikož by zásadně bránil pohledu na komplexnost plánování a realizaci systému veřejných kol, který funguje jen v integrované startegii ruku v ruce s doprovodnými opatřeními (např.cyklistická infrastruktura, dopravní výchova, cyklistický výcvik, marketing atp.). Také musí být podrobně analyzovány náklady na zavedení a udržování systému veřejných kol. Mimořádně cenné jsou tedy tematické výměny mezi již zkušenými městy a nováčky.

Správně navržený systém veřejných kol by měl mimo jiné napomoci také k udržitelnému multimodálnímu dopravnímu chování, tedy ke stavu, kdy je využíváno více dopravních prostředků najednou. Může se tedy stát součástí “větší skládačky” integrované městské dopravní strategie, která městům umožní redukovat auotomobilovou dopravu a její dopady na životní prostředí.

Cykloinfrastruktura: Intermodalita a cyklo: Bikesharing 2

Evropský projekt OBIS

Infrastruktura: Kolo a jiná doprava, <a href=intermodalita: Bike sharing: Inteligent Energy" title="Infrastruktura: Kolo a jiná doprava, intermodalita: Bike sharing: Inteligent Energy" />

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. se účastnilo v letech 2008 - 2011 mezinárodního projektu OBIS (Optimising Bike Sharing in European Cities), jehož cílem je ukázat, že veřejná kola jsou atraktivním a efektivním prostředkem každodenní dopravy. V rámci projektu byly stanoveny „dobrá praxe“ či „správné postupy“ (good practices), „faktory úspěšnosti“ (success factors), které rozhodují o úspěšnosti systému veřejných kol, dále možná "omezení" (limits) a také „tržní potenciál“ (market potentials). Posloužily k tomu analýzy, demonstrační projekty a zpracování optimalizované strategie rozvoje systému veřejných kol pro různé evropské země. Ve výsledku má tento projekt napomoci k růstu významu a možností využívání cyklistické dopravy jako hodnotného nástroje propagace čisté a energeticky efektivní dopravy na území měst a městských aglomerací.

Mezi 15 organizacemi, které se účastnili realizace projektu, jsou místní a regionální úřady, provozovatelé systémů veřejných kol a firmy provozující veřejnou dopravu, velké firmy a instituce, sdružení profesionálů a nevládní organizace. Zavázali se realizovat projekt jako členové Konsorcia OBIS nebo byli angažováni do realizace projektu prostřednictvím celostátních nebo místních konzultačních rad. Konsorcium OBIS sdružuje partnery z Česka, Francie, Itálie, Německa, Polska, Rakouska, Španělska, Švédska a Velké Británie.

V rámci projektu OBIS byla zpracována a zveřejněna evropská příručka, ve které jsou představeny mj. správné postupy při zakládání systémů veřejných kol, faktory rozhodující o jejich úspěšnosti a rozvojový potenciál tohoto dopravního prostředku. Subjektům, které mají zájem o tuto problematiku, by měla napomoci při zavádění efektivních systémů jízdních kol, identifikaci potřeb a variant provedení a zpracování vhodné strategie zavedení takového systému. Projekty, které ukazují fungování těchto systémů v praxi a soustřeďují se na realizaci inovačních řešení, pokročilých technologií a rozšiřování systémů veřejných kol, budou testovány, hodnoceny a optimalizovány ve vybraných evropských městech. Testované projekty znázorňují funkci veřejných kol, posilují jejich úlohu jako každodenního dopravního prostředku a zvyšují atraktivitu využívání veřejných kol i jízdních kol jako takových.

Zde si můžete stáhnout dvě příručky:

Jak dále budeme pracovat s výsledky projektu v českých podmínkách? Prozatím jsou navrženy scénáře:

  • Demonstrační projekt z jižních Čech implementovat do všech dalších oblastí Česka, rozšířit stránku www.pujcovnykol.cz na celou republiku a propojit ji se stránkami www.cyklodoprava.cz a www.ceskojede.cz. Krajským samosprávám bude doporučováno, aby finančně podpořily zavedení systému půjčoven kol dle jihočeského vzoru (kola se nemusí půjčovat jen za účelem volnočasových aktivit, ale také za účelem využití kola jako druhu veřejné dopravy s možností hodinové vypůjčky). Bude take prezentován příklad Karlovarského a Pardubického kraje, které finančně přispěly na rozvoj daného systému.
    • Zprávu o demonstračním projektu půjčoven jízdních kol z jižních Čech ( česká  [ 4,01 MB] a anglická  [ 28,58 MB] verze)
    • Pro zvýšení atraktivity projektu půjčoven jízdních kol se v roce 2010 do systému nabídky půjčení kola zahrnula i možnost půjčení kola jako druhu veřejné dopravy a to v lokalitách Třeboň, Strakonice, Jindřichův Hradec a Tábor. V roce 2011 došlo k rozšíření nabídky hodinové výpůjčky i do dalších 14 lokalit, aby se co nejvíce rozšířila možnost využití kola jako veřejného dopravníhoprostředku co nejširší veřejnosti.
  • V současné chvíli je v ČR aktualizována Národní cyklostrategie, která zahrnuje i výukové programy o podpoře cyklistické dopravy ve městech. Ty budou zahrnovat I možnosti realizace system Bike sharing dle publikace OBIS. CDV se spojilo s jediným výrobcem a prodejcem Bike Sharing systému v České republice, kterou je společnost HOMEPORT s.r.o. Bude prezentován demo projekt, který slouží k vývoji produktu a „vychytávání much“ za provozu a je možno jen vidět a vyzkoušet v Praze v Karlíně.

Mezinárodní cyklokonference o Bike sharing, Praha, 21.6.2011, Ministerstvo dopravy

Cílem bylo ukázat, že veřejná kola jsou atraktivním a efektivním prostředkem každodenní dopravy. Budou zde prezentovány zkušenosti z Francie, Itálie, Německa, Polska, Rakouska, Španělska, Švédska a Velké Británie. Za Českou republiku bylo prezentováno fungování systému půjčoven jízdních kol Českých drah a.s., které jsou testovány, hodnoceny a optimalizovány ve vybraných regionech ČR. Nově také byla prezentována společnost HOMEPORT a.s., Bike sharing v Praze.

Všechny prezentace konference Obis  [ 42,86 MB] dostupné ke stažení.

Bike konference a Bike sharing, 5.11.2009

V Brně byly dne 5.11.2009 na Bikekonferenci představeny systémy veřejných kol ve Střední Evropě, které jsou vhodným doplňkem veřejné hromadné dopravy jak ve městech, tak na venkově. Nejprve představil Gerald Franz z dolnorakouské Umweltberatung regionální půjčovnu kol NextBike, fungující v 7 obcích na jih od Vídně. Na ploše 30 km2 je k dispozici 220 kol na 32 stanovištích. Systém společným silami provozují rakouské dráhy OeBB, hospodářská komora Rakouska a dolnorakouská centrála cestovního ruchu Niederösterreich Werbung. Systém nabízí robustní cruiser kola s 3 převody a nákladním košíkem, celodenní výpujčka vyjde na 5 EUR. Po jednoduché registraci následuje výpůjčka přes mobilní telefon. Stejný systém Next Bike ve městech německé provenience představil zástupce stejnojmenné společnosti pan Georg Ruppelt. Systém Next Bike úspěšně funguje již od roku 2005 v 21 městech v SRN, dále v Rakousku a Švýcarsku. Výhodou systému je nepřetržitý provoz 24/7, jednoduchost obsluhy a široké možnosti financovatelnosti. Uživatelům slouží na stanoviští i informace o místních cyklotrasách a zajímavostech. Krátce byl i představen systém veřejných kol v Polsku, BikeOne, jehož koordinátorem je Rafaeł J. Malinowski (www.bikeone.pl). Poslední přednášející, zástupce českého systému automatických půjčoven kol, Peter Zaťko, představil půjčovnu na bázi britských OY Bikes fungující pod názvem VeloCity (nebo taky pod jménem Homeport) jako pilotní projekt v Praze Karlíně od roku 2005 a od roku 2009 i ve francouzské LaRochelle. VeloCity je plně automatický systém fungující na bázi zákaznických karet (kompatibilní s jinými karetními systémy), které obdrží zákazník po registraci a spotřebované jednotky jsou strhávány elektronicky. Celodenní použití kola přijde v tom systému na maximálně 100 Kč.

Podrobněji o celé akci…

Aktualizace stránky: 11.4.2017  ▫  Publikováno: 14.9.2010

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook