Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura
Parkovací infrastruktura

Mnohá města usilují o to, aby přitáhla více lidí k cyklistické dopravě. Ale kam s jízdními koly, když je zrovna nepoužíváme? Mnoho projektantů, architektů i provozovatelů a podnikatelů zapomnělo tento problém promyslet. Výsledkem je často zmatek s jízdními koly!

Zapomnělo se na to, že každá jízda na kole začíná a končí u zaparkovaného kola. Proto je velmi důležité mít funkční, atraktivní a dostatečná parkovací zařízení na správných místech – ve městě, v blízkosti veřejné dopravy, škol a dalších institucí péče o děti, pracovišť, kulturních institucí, obchodních center – krátce všude, kde se pohybují lidé!

Infrastruktura: Parkovací infrastruktura: Ilustrační obrázek

To vyžaduje, aby projektanti, architekti, provozovatelé atd. začlenili a vybudovali parkovací zařízení pro kola na stejném základě jako parkoviště pro auta. Na mnoha místech to však není obvyklé a neexistují žádná pravidla pro správné vybudování parkovacího zařízení pro kola. Výsledkem jsou často nekvalitní stojany s malou kapacitou na špatně zvolených místech, nevyhovující potřebám cyklistů.

V další části se podíváme na problematiku v konkrétních situacích a místech:

Aktualizace stránky: 11.4.2017  ▫  Publikováno: 1.9.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook