Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura: Parkovací infrastruktura
Anarchie, problém, řešení

Anarchističtí cyklisté nebo zbytečné/neužitečné parkování pro jízdní kola?

Podle všeobecného mínění se cyklisté chovají při parkování svých jízdních kol jako anarchisté. Mnozí proto soudí, že nastolení pořádku v této oblasti je otázkou výchovy.

Nicméně hlavním důvodem, proč se cyklisté chovají tak anarchisticky, je nedostatek parkovacích míst i nepraktické umístění a špatná kvalita těch, která jsou k dispozici. Když se problém parkování pro cyklisty ve veřejném prostoru stane akutním, nabízená řešení jsou často náhodná. Málokdy problém vyřeší, spíš jsou nakonec v městském prostoru pro ostudu.

Anarchistické parkovací návyky proto dál přetrvávají i přes všechny dobré snahy a veškeré marné úsilí zajistit dostatečný nebo alespoň větší počet parkovacích míst.

Nikoli neřešitelný problém

Infrastruktura: Parkovací infrastruktura: Ilustrační obrázek 3

Narůstající zmatek a anarchie kolem parkování pro cyklisty vytváří dojem, že jde o neřešitelný problém – což samozřejmě není pravda. Především, parkování pro cyklisty musí být zahrnuto v každém souvisejícím plánovacím a rozhodovacím procesu v příslušném čase.

Co se týká stavebních prací, přestaveb, rekonstrukcí, renovací, novostaveb, projektů na údržbu, parkování pro kola by se mělo zahrnout do procesu již od počátku. Jako každá jiná záležitost v územním plánování.

Infrastruktura: Parkovací infrastruktura: Ilustrační obrázek 4  Infrastruktura: Parkovací infrastruktura: Ilustrační obrázek 5

V dánském Odense nebyl projekt parkování jízdních kol zahrnut do celkové rekonstrukce železničního nádraží. Výsledkem je nedostatečná kapacita parkování, kterou dánští cyklisté řeší po svém.

Kde je problém?

V TP a normách pro stavby není ošetřeno stání kol u nově budovaných obchodních center, budov veřejné vybavenosti nebo i v rámci obytných území. Investor má povinnost vybudovat stání pro auta, ale už nemá povinnost tam budovat stání pro kola.

Stávající legislativa sice ukládá investorům, jak mají být stavby vybaveny parkovací infrastrukturou, tyto předpisy ale nezahrnují parkování pro kola. Města tak sice mohou po investorovi parkovací infrastrukturu vyžadovat, investor ale ze zákona nemá povinnost zařízení pro parkování kol vytvořit. Chybí též specifikace, jak by tato infrastruktura měla vypadat, tedy počty parkovacích stání pro kola vzhledem k účelu stavby, jejich podoba a umístění.

Infrastruktura: Parkovací infrastruktura: Parkovací dům

Parkovací dům v Hradci Hrálové- plně automatizovaný parkovací systém pro kola


Boxy na jízdní kola

Města by měla klást požadavky

Protože ne všichni developeři, stavitelé a projektanti si dostatečně uvědomují svou zodpovědnost za výstavbu parkovacího zařízení pro jízdní kola, orgány místní správy musí klást v této oblasti specifické požadavky. Je nezbytné, aby řešení byla pořádná a splňovala těch několik málo klíčových požadavků.

Řešení musí:

  • zajistit, že bude k dispozici nezbytný prostor k parkování a nezbytný počet parkovacích míst.
  • zajistit, že parkovací zařízení pro kola bude umístěno a navrženo tak, aby jeho využití bylo co nejsnazší.
  • signalizovat pořádek, systém a vyváženost.

Jinými slovy, řešení musí signalizovat, že město či obec, orgány místní správy, podniky i developeři oceňují fakt, že si mnoho lidí zvolilo jízdní kolo jako svůj dopravní prostředek.

Prvním úkolem měst je navrhnout doplnění stávající legislativy o povinnost řešit parkování pro cyklisty všude tam, kde se již teď řeší parkování pro automobilovou dopravu i tam, kde se očekává, že bude cyklista potřebovat zaparkovat kolo (např. pěší zóny, parky, sportoviště, přestupní uzly – metro, železniční stanice, tramvajové a autobusové zastávky).

Základní požadavky

Základní požadavky na parkování jízdních kol jsou:

  • co nejblíže cíli tj. dosažitelné (vzdálenost parkování má být úměrná frekvenci odkládání kol),
  • vhodně situované stojany nebránící jinému provozu, využitelné pro všechny typy jízdních kol, tj. univerzální, jednoduše lokalizovatelné, umožňující bezpečný příchod a odchod;
  • musí být dostatečná kapacita;
  • bezpečné, jednoduché, praktické, trvanlivé, co nejméně poškoditelné;

Infrastruktura: Parkovací infrastruktura: Ilustrační obrázek 6  Infrastruktura: Parkovací infrastruktura: Ilustrační obrázek 7

Nevhodný stojan pro jízdní kola, který umožňuje uzamčení pouze předního kola (Praha Ládví). Na druhém obrázku je ukázka vhodných stojanů, které jsou vhodně umístěny a nebrání ostatní dopravě, umožňují zamknout kolo bezpečně o rám (Praha - nábřeží L. Svobody, Ministerstvo dopravy).

Z hlediska účelu použití jsou základní požadavky následující:

  • pro dopravní účely: zajištění odložení kol nejen v domácnostech (veřejná parkoviště v místě bydliště téměř neexistují), ale také u budov veřejné vybavenosti, v zaměstnání, výrobních areálech, podél nákupních tříd, v rámci dopravních uzlů a zastávek veřejné dopravy (viz následující kapitola), u sportovišť apod.;
  • pro rekreační účely: zajištění krátkodobého odložení kol podél stezek na odpočívkách, u parků a v rámci dalších ploch určených k oddechu a rekreaci.

Ke stažení

 

 Další informace

 

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 29.8.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook