Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura: Plánování veřejného prostoru
Plánování v malých městech

Efektivní a rychlá řešení pro města – tak trochu jiný model (města cca do 15.000 obyvatel)

V některých městech není třeba provádět zdlouhavé přípravy, precizně připravovat integrovaný generel cyklistické dopravy, propočítávat a předikovat procenta podílů jednotlivých druhů dopravy či dlouze debatovat nad potřebností jednotlivých opatření. Místní obyvatelé považují jízdu na kole za naprosto běžnou a přirozenou. V ČR existují i města, která již dnes disponují podílem cyklistické dopravy až v desítkách procent z celkového podílu dopravy ve městě. Taková města potřebují jen dílčí úpravy, díky nimž se stanou ještě prostupnějšími a pro jízdní kolo přívětivějšími a bezpečnějšími. Mnohdy se jedná o realizaci jednoduchých nízkonákladových opatření. Zde je třeba dbát na jednoduchost a jednotnost řešení. Příkladem mohou být menší města střední a jižní Moravy, jako je Litovel, Uničov, Břeclav ad. 

Infrastruktura: Plánování veřejného prostoru: Plánování v malých městech: Ilustrační foto

Litovelské náměstí – plocha, na které se porovnají všechny druhy dopravy již dnes

Menší města jsou klidnější a přístup místních obyvatel je více osobní. Vzájemný respekt řidičů a cyklistů je vzhledem k častějšímu opakovanému setkávání vyšší. Odosobnění, čili nižší pravděpodobnost výskytu v jednom místě vícekrát, je jedním z negativních jevů velkých měst. Místní se zpravidla k místu svého života chovají jinak než jednorázoví návštěvníci.

Infrastrukturní opatření ke zvýšení všeobecné bezpečnosti dopravy v menších městech (cca do 40.000 obyvatel):

 •  ulice nebo oblasti s omezeným vjezdem a pohybem motorových vozidel (pěší zóny s povoleným vjezdem cyklistů, neprůjezdné oblasti, cykloobousměrky apod.)
 • zklidňování dopravy v obytných ulicích (zóny 30, reorganizace parkování, přeuspořádání stávajícího uličního profilu)
 • celoměstská síť páteřních tras pro jízdní kola s místy na parkování u všech zdrojových i cílových míst
 • návaznost na meziměstskou veřejnou dopravu (B+R)

Ekonomická opatření:

 • zpoplatnění parkování automobilů v centrech
 • zpoplatnění vjezdu do centra města pro automobily

Legislativní a organizační opatření, například:

 • časově omezená doba zásobování nákladními auty v oblastech centra („časové okénko“)
 • zóny s omezenou rychlostí ve městě
 • regulace parkování podle různých účelů (rezidenti, zásobování, atd.)
 • podpora parkování ve zdrojových oblastech (při výstavbě i rekonstrukcích obytných budov požadovat bezpečné parkování jízdních kol)
 • vymáhání dodržování regulace
 • plány mobility pro organizace

Odborným garantem tématu územní a dopravní plánování je Ing.arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., autorizovaný architekt ČKA.

Aktualizace stránky: 19.5.2014  ▫  Publikováno: 27.8.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook