Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura
Prvky infrastruktury

Cykloinfrastruktura: Prvky cykloinfrastruktury Základní termíny cyklistické infrastruktury:

V oblasti integrované infrastruktury

V oblasti segregované infrastruktury

Další oblasti infrastruktury vhodné pro cyklisty (extravilán)

Oblast velkých staveb – lávky, podjezdy

K uvedenému výčtu je třeba dodat, že nové Technické podmínky č.179 (Navrhování komunikací pro cyklisty) vešly v platnost k 1.6.2017. Jsou v nich zahrnuty evropské principy výstavby cyklistické infrastruktury, např. podle německé normy ERA 2010  [ 10,43 MB] . 

Další související dokumenty jsou ke stažení v kapitole Technická literatura.

Aktualizace stránky: 15.11.2017  ▫  Publikováno: 19.9.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook