Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura: Prvky infrastruktury
Velké stavby – lávky, podjezdy

Modelový příklad - město České Budějovice

Velkými bariérami ve městech jsou silnice I. třídy a také řeky, pokud je cyklista musí křížit. Je opravdu jen málo měst, které realizuje nákladná, ale velmi potřebná mimoúrovňová křížení.

Lávka pro cyklisty Stromovka – centrum města (rozpočet : 22.174.000,- Kč, z toho příspěvek SFDI : 12.900.000,- Kč, rok 2004). Lávka propojuje obytné okrsky na levém břehu Vltavy a historického jádra města, Lávka nahrazuje komplikovaný přejezd přes řeku Vltavu po, pro cyklisty nevyhovujícím Dlouhém mostě s intenzitou dopravy 25 tis. voz./24 hod.

Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury #70

Lávka pro cyklisty Stromovka – centrum města České Budějovice

Stezka a lávka pro cyklisty přes Vltavu (ul. E. Pittera) (rozpočet : 18.164.574,- Kč, z toho příspěvek SFDI : 10.899.000,- Kč, rok 2005/2006).

Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury #71

Stezka a lávka pro cyklisty přes Vltavu (ul. E. Pittera), České Budějovice

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 12.4.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook