Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura
Technická literatura

Při plánování a projektování cyklistické infrastruktury projektanti a úředníci musí vycházet jako první z příslušných zákonů a vyhlášek. Pravdou ovšem je, že jsou na mnohých místech zastaralé a musí se aktualizovat. Sada navrhovaných změn v legislativě, mají hlavně napomoci rozvoji cyklistické dopravě.

Na zákony a vyhlášky navazující normy a technické podmínky. Od 1.6.2017 byly schválenené nové Technické podmínky "Navrhování komunikací pro cyklisty" (TP 179).

Každopádně je třeba podtrhnout informaci, že byly navrženy podle nejmodernějších principů výstavby cyklistické infrastruktury, např. podle německé ERA 2010  [ 10,43 MB] , případně dalších evropských osvědčených zkušeností. 

Fotogalerie: Infrastruktura: Další kritéria výběru trasy #1

I když máme již nové TP179, tak doporučujeme ke studiu několik dalších metodických materiálů:

která má sloužit především jako nástroj pro identifikaci překážek, jejichž zmírnění nebo odstranění by vedlo k nejvýraznějšímu nárůstu cyklistické dopravy v regionu. Jako poslední je přiložen seznam příspěvků, či odkazů na odborné příspěvky s tématikou cyklistická doprava.

Vhodnou inspirací je také 14 bannerů od Praha cyklistická, které provádí všechny uživatele (tedy cyklisty, ale i chodce, řidiče ostatních vozidel, bruslaře či cestující) po prvcích cyklistické infrastruktury. Každý panel obsahuje definice jednotlivých pojmů, jejich výklad a popis z pohledu různých účastníků, dopravní řešení, ilustrační fotografie či obrázky, citace právních předpisů. Průvodce infrastrukturou je umístěn do prostoru Prahy, aby bylo vidět, že cyklistickou dopravu je možno využívat v jakémkoliv městě České republiky.

Aktualizace stránky: 15.11.2017  ▫  Publikováno: 1.9.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook