Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura: Technická literatura
Cykloparkování

Cykloinfrastruktura: Metodiky, články Cykloparkování

Pro podporu využívání jízdního kola jako rovnocenného dopravního prostředku je zásadní budování vhodné infrastruktury pro cyklisty. Ze zkušenosti víme, že nová cyklostezka je nejlepším marketingovým nástrojem pro rozvoj cyklistiky. Zdaleka však nejde jen o stezky. Pokud má cyklista používat kolo ke každodenním cestám do zaměstnání, do školy či za nákupy, potřebuje mít možnost snadného a bezpečného parkování jak doma, tak v cíli své cesty. Cyklistickou dopravu je třeba chápat jako řetěz tvořený články ZDROJ – CESTA – CÍL. Tento řetěz je silný tak, jak silný je jeho nejslabší článek. Poskytování dostatečných parkovacích možností pro cyklisty je tedy zkvalitňováním tohoto řetězce.

Parkování je oblastí, které byla dosud věnována pouze minimální pozornost, ačkoliv hraje velmi důležitou roli v rozvoji cyklistické dopravy. Proto byla vytvořena Medotika Cyklistická doprovodná infrastruktura - Parkování kol  [ 4,62 MB] , která se zabývá právě touto oblastí. Zpracovatel je Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (2010)

První část metodiky se zabývá právě parkováním. V úvodních kapitolách naleznete stručnou analýzu problematiky v podmínkách České republiky a rovněž pohled na parkování kol ze širší perspektivy. Následuje základní klasifikace jednotlivých zařízení cyklistické parkovací infrastruktury podle délky parkovací doby (kapitola 3.). První část metodiky uzavírá kapitola 4 – Parkování kol krok za krokem. Zde naleznete velmi konkrétní informace, od výběru nejvhodnějšího řešení pro konkrétní lokalitu, přes výběr vhodného stojanu, až po určení optimálního počtu parkovacích míst.

Druhá část metodiky (kapitola 5.) je věnována systému Bike and Ride. Tímto termínem označujeme spojení cyklistické a veřejné dopravy (železnice, metro, tramvaje a autobusy). Jízdní kolo je využito k dopravě na zastávku, zde je odstaveno a cestující dále pokračuje veřejnou dopravou. Kolo oproti pěší dopravě až desetkrát rozšiřuje spádovou oblast zastávek veřejné dopravy. Pokud existují vhodné podmínky pro rychlé a bezpečné odstavení kola, stává se systém konkurenceschopnou alternativou individuální automobilové dopravy. Tato část metodiky nabízí seznámení se systémem Bike and Ride, analýzu potenciálu České republiky i konkrétní informace a doporučení pro zřízení a optimální fungování systému. Aby byl pohled na problematiku komplexní, zmiňujeme se i o možnostech přepravy kola ve vlaku a požadavcích na vybavenost nádraží ve vztahu k cyklistům. Kombinace cyklistické a veřejné dopravy nabízí z ekologického hlediska skvělé předpoklady pro efektivní využití stávající infrastruktury a novou nabídku mobility.

Metodika je určena především pro politiky, úředníky a projektanty. Zajímavé informace v ní ale mohou nalézt i provozovatelé veřejné dopravy (např. systém Bike and Ride), výrobci městského mobiliáře (např. vhodné typy stojanů), zaměstnavatelé, majitelé obchodů a restaurací (náměty na řešení parkování v cíli cesty). V neposlední řadě může být materiál zajímavý i pro samotné cyklisty – ukazuje, jaký je současný evropský standard a jaký druh doprovodné cyklistické infrastruktury lze požadovat.

Aktualizace stránky: 19.5.2014  ▫  Publikováno: 24.11.2010

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook