Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura: Technická literatura
Hodnocení lokalit

Metodika pro hodnocení cyklisticky problémových lokalit

Rozvoj cyklistické dopravy v regionu, který nemá kvalitní infrastrukturu jde ruku v ruce se zlepšováním atraktivity tras. Příklady z řady západních (Kodaň, Amsterodam, ale i Vídeň, Bern) i českých (Hradec Králové, Pardubice) měst naznačují, že v průměrném velkoměstě není problém dosáhnout podílu cyklistické dopravy na celkové dopravní práci (tzv. modal splitu) vysoko přes deset procent. V situaci, kdy je modal split nízký (5% a méně), dochází po odstranění jakékoliv překážky k silné dopravní indukci a tedy k rychlému nárůstu intenzit cyklistické dopravy.

Tato metodika slouží především jako nástroj pro identifikaci překážek, jejichž zmírnění nebo odstranění by vedlo k nejvýraznějšímu nárůstu cyklistické dopravy v regionu.

Příprava metodiky byla podpořena grantem Ministerstva životního prostředí ČR v rámci projektu Jak odstranit klíčové bariéry cyklodopravy v Praze. Metodika byla realizována Oživení, o. s. v roce 2010.

Aktualizace stránky: 19.5.2014  ▫  Publikováno: 11.2.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook