Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura: Technická literatura
Liniové koridory

Cykloinfrastruktura: Metodiky, články: Liniové koridory

V roce 2010 byla dokončena analýza neprovozovaných železnic a jejich potenciálu pro vybudování cyklostezek a současně i analýza liniových koridorů vedených podél vodních toků a obnovy polních a lesních cest. Na základě těchto analýz byla zpracována metodika s názvem Koncepce liniových koridorů a vytváření propojené sítě míst v urbanizovaných aglomeracích a ve volné krajině  [ 3,25 MB] , kterou tímto předkládáme.

Existuje celá řada liniových koridorů, které jsou využitelné jako potenciální součást cyklistické sítě. Různé typy potenciálních koridorů se zpravidla vyskytují v urbanizovaných územích s rozsáhlou a často živelně vyvinutou zástavbou, kde bývá nedostatek volných ploch a nelze zaručit alespoň zčásti přímý a logický průběh cyklistické trasy. Jiným případem jsou venkovské oblasti postižené v minulosti (ale i současnosti) zarůstáním a prodejem cest do soukromého vlastnictví. Pokud bychom chtěli základní liniové koridory vhodné pro cyklistiku zobecnit, získáme tři následující základní skupiny:

  • Neprovozované dráhy (tzv. drážní stezky)
  • Vodní toky
  • Polní a lesní cesty

Právě těmto druhům liniových koridorů a jejich specifikům je věnována i následující metodika. Zpracovatel metodiky je Nadace Partnerství a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Aktualizace stránky: 11.4.2017  ▫  Publikováno: 24.11.2010

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook