Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura: Technická literatura
Odborné články

8.10.2014|Cyklistická doprava 10/2014

Říjnové číslo časopisu Cyklistická doprava, který vychází na Slovensku, se věnovalo především nedávné národní cyklokonferenci v Bratislavě a letošnímu ročníku Evropského týdne mobility. Přečíst si můžete také rozhovor s dopravním projektantem Adolfem Jebavým.

Smart Cities 01-14 1.2.2014|Smart Cities 01-14

První letošní číslo časopisu Smart Cities je věnované práci s daty.

28.1.2014|Praha řeší, co s miliónem aut. Zvažuje podporu carsharingu (Novinky.cz)

Praha zpracuje koncepci zavedení takzvaného carsharingu, tedy sdílení a používání aut více obyvateli. Koncepci město vypracuje v rámci materiálu o rozšiřování zón placeného stání a má zohlednit potřeby obyvatel a možnosti carsharingu v Praze. Důvodem je mimo jiné nárůst aut v české metropoli.

člá 2.1.2014|Cyklistická doprava 12/2013

Poslední číslo časopisu Cyklistická doprava v roce 2013 dorazilo ze Žiliny.

15.12.2013|Město, které nikdy nespí na vavřínech (Respekt 51/2013)

Opisovat od města, které je samo větší než Česká republika, nemusí vždy dobře fungovat. Zvlášť pokud jde o složitá koncepční řešení. Jenže když dojde na detaily, na počtu obyvatel až tak nezáleží. Pro Prahu i další česká města proto stojí za pozornost rapidní změna, kterou v posledních pěti sedmi letech prochází “hlavní město” světa New York.

Články: Moderní obec: Cyklodoprava – sport, výstřelek, nebo cesta k plynulé dopravě? foto 9.12.2013|Cyklodoprava – sport, výstřelek, nebo cesta k plynulé dopravě?

Na problémy spojené s přijetím jízdního kola jako dopravního prostředku v našich městech upozornil magazín Moderní obec. Vysloví‑li se cyklodoprava, řada lidí si vybaví »šílence«, kteří svůj bicykl neodloží, ať je léto či zima. Jiným vytane na mysli výstavba cyklostezek za mnohdy diskutabilní cenu. Ti, kdož nahlížejí dopravní systém (mobilitu) komplexně, však v její podpoře vidí možnost, jak ulevit provozu ve městech a obcích.

Novinky: Chytrá města budou mít svůj časopis Smart Cities 24.10.2013|Smart Cities 00-13

Právě vyšlo nulté číslo časopisu Smart Cities - magazínu o chytrých technologiích pro efektivnější správu měst a obcí.

Články: Cyklistická doprava 09/2013 18.9.2013|Cyklistická doprava 09/2013

Vyšlo další číslo pravidelého magazínu věnovaného cyklistické dopravě na Slovensku.

Články: Auta ztrácejí image 11.7.2013|Auta ztrácejí image (Hospodářské noviny 3/7/2013)

Do Vídně se v červnu sjelo na 1200 delegátů mezinárodní konference Velo-city. O rozvoji (nejen) městské cyklistiky tu přednášeli a diskutovali urbanisté, architekti, ekologové, byznysmeni i samotní cyklisté.

Článek: Amsterdam na Dunaji 25.6.2013|Amsterdam na Dunaji

Vídeň zahájila masivní kampaň, která má z rakouské metropole udělat v budoucnu ráj cyklistů. I když některé části kampaně mohou českým návštěvníkům připadat poněkud násilné, celkově by mohl být příklad Vídně inspirací i pro česká města.

9.5.2013|Konec bloudění. Cyklostezky se přeznačí.

V Česku vzniklo osm páteřních cyklotras. Mají čísla 1 až 8 a většinou vedou podél řek. Týdeník 5+2 informoval o přeznačení dálkových cyklotras v České republice.

9.4.2013|Národní stategie rozvoje cyklistické dopravy - proč a jak?

První letošní číslo odborného časopisu Výstavba měst a obcí informovalo o národní Cyklostrategii, která byla právě zveřejněna v připomínkám.

14.3.2013|9 nečekaných cykloměst (IN MAGAZÍN - Hospodářské noviny)

Speciální příloha Hospodářských novin věnovaná cyklistice se zaměřila i na to, jak se jezdí na kole v českých městech.

1.10.2012|Budoucnost městské dopravy v časopisu Respekt

Zářijové číslo RESPEKTU tentokrát obsahovalo i přílohu "Budoucnost městské dopravy". Čtyři tématické články na základě svolení přinášíme.

27.9.2012|Cyklistické zkušenosti z Německa v legislativních souvislostech

Německo patří v Evropě mezi země s nejlepšími podmínkami pro městskou cyklistiku. Kolo jako dopravní prostředek pro cestu do práce nebo do školy ve středních a větších městech využívá větší část německé populace než je tomu v případě Česka, které v cyklistické infrastruktuře za západem Evropy stále jaksi zaostává.

28.5.2012|Schůzka zástupců pěti ministerstev odstartovala vznik národní cykloskupiny

Rekordní ceny pohonných hmot a jarní počasí vytáhly obyvatele našich měst na kola. Každodenní pohled do ulic českých měst dokazuje, že stále více lidí vnímá kolo jako levný, zdravý a rychlý dopravní prostředek. Na národní úrovni mezitím vzniká dokument, který podstatně ovlivní politiku cyklodopravy na několik let dopředu. Začátkem dubna se poprvé sešli zástupci pěti ministerstev, kteří vytvořili základ meziresortní pracovní skupiny pro přípravu nové Cyklostrategie.

22.2.2012|Porovnání intenzit a vývoje nehodovosti v Ostravě s vazbou na cyklopruhy a stezky

Předmětem článku bylo porovnání vývoje intenzit automobilové a cyklistické dopravy ve městě vztažené k rozvoji sítě cyklistických stezek, pruhů a tras a nehodovosti cyklistů na území města. Autoři si pokládají otázku, zda se městům vyplatí vynakládat prostředky do budování cyklistické infrastruktury i v podmínkách současné ekonomické situace, kdy se každé město potýká s nedostatkem investičních prostředků.

16.1.2012|Cyklistické postřehy z Vídně

Vídeň disponuje více než 1 200km cyklistických stezek a tras. Cyklistická doprava je díky kvalitnímu systému ve městě skutečnou alternativou k individuální i veřejné dopravě. Chtěl bych zmínit některé detaily, které by měly inspirovat odbornou veřejnost i politiky ke zlepšení situace v našich městech.

5.1.2012|Nový koncept bydlení s kolem ve Vídni - sídliště bez aut

V prosinci 1992 podali Zelení ve vídeňské obecní radě návrh plánovat v rozvojových územích města tzv. sídliště bez aut. Příklad si tehdy brali například z Brém. Výzvou bylo především, vedle přesvědčování, změnit legislativní podmínky. Pro tento projekt „Sídliště bez aut“ ve vídeňském 21. okrese byl konečně v roce 1996 změněn Vídeňský zákon o garážích (tzv.- Garážová vyhláška. Od té doby je možná výjimka z povinného poměru 1:1 bytu a odstavného místa pro auto. To znamená, že v tomto případě nemusí být zajištěno pro každý byt parkovací místo. První sídliště bez aut se 244 nájemními byty s vlastnickou opcí bylo navrženo architektkou Kornelií Schindlerovou a Rudolfem Szedenikem, kteří zvítězili ve výběrovém řízení stavebníků.

21.11.2011|Úpravy dopravního značení pro cyklisty v Ostravě

Ostrava má po 20 letech budování cyklistické infrastruktury 202 km cyklotras, což je zhruba polovina cílového stavu. Podle výsledků sčítání z roku 2010 jsou využívány stále více (maximum necelých 1200 cyklistů/4 hod.). V posledních letech se převážně budují stezky a značí cyklopruhy, vzhledem k současné ekonomické situaci by však budování jen kvalitní infrastruktury trvalo dalších 20 let. Protože Ostrava nechce jít cestou některých okolních měst, tj. osazením chodníku značkami bez jejich úprav, dospěl odbor dopravy magistrátu k nutnosti upřednostnění cyklistů i jinými způsoby. O některých problémech, které mohou potkat i další investory, je tento článek.

18.8.2011|Vedení cyklistů okružními křižovatkami

Tento článek se věnuje pouze problematice vedení cyklistů okružními křižovatkami. Byl zpracován v rámci projektu „Bezpečnost návrhových prvků pro cyklistickou dopravu“ Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. společně s Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakultou dopravní. Výsledkem projektu je návrh na doplnění legislativních a technických předpisů týkajících se zavedení víceúčelového jízdního pruhu do praxe.

12.1.2011|Principy integračních opatření cyklodopravy a novinky v dopravním značení

Značné části odborné i laické veřejnosti se v souvislosti s cyklistickou dopravou vybaví termín „cyklostezky“. Cyklistická infrastruktura je však mnohem pestřejší a cyklostezky, nebo stezky pro chodce a cyklisty tvoří jen malou část z celé škály opatření. V tomto článku se tedy seznamíme se základními principy integračních opatření a především s českými legislativními novinkami v této oblasti.

12.1.2011|Zklidňování komunikací formou cyklistických pruhů - výhody a nevýhody

Jednou z možných forem zklidňování komunikací je využití předimenzovaného prostoru vozovky místní komunikace na zřízení cyklistických pruhů. Toto zdánlivě jednoduché řešení má však svá úskalí – zejména se jedná o konkrétní detaily průchodu cyklistických pruhů místy autobusových zastávek, křižovatek vč. okružních, přes přechody (zde jsou v protikladu zájmy ochrany chodců a cyklistů). Dalším problémem v případě použití červeně probarvené živice je její skutečné provedení či detaily navázání v místech zbytkových ploch. Pro ilustraci jsou uvedeny případy vzniklé při realizaci staveb v minulých letech včetně reakcí správců komunikací či investorů doplněné fotodokumentací.

Článek: 	Víceúčelové pruhy – moderní řešení pro cyklistickou dopravu v ČR 10.12.2010|Víceúčelové pruhy – moderní řešení pro cyklistickou dopravu v ČR

V České republice začíná stoupat zájem o vedení cyklistů v hlavním dopravním prostoru podobně, jak je tomu již dlouho v mnoha státech EU (Nizozemí, Francie, Německo, Rakousko, atd.). Základní filozofií řešení není stavba nových drahých zpevněných ploch, nýbrž účinnější využití ploch existujících, a to hlavně úpravou vodorovného dopravního značení. Kromě klasického a známého jízdního pruhu pro cyklisty je možné využít i variantu tzv. víceúčelového pruhu.

Článek: Výhody vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty 6.10.2010|Výhody vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty

Článek chce vyvrátit nebo snížit význam hlavních argumentů, které se staví proti vyznačování vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, a ukázat jejich vhodnost pro městské prostředí.

Cykloturistika: Obecné informace: Ilustrativní foto 6.10.2010|Jak pomoci rozvoji cyklistické dopravy v České republice?

Cyklistická doprava je v ČR dosud podceňovaným dopravním oborem, který však může dosáhnout pozoruhodně vysokého podílu v dělbě přepravní práce a pomoci řešit mobilitu ve městech a obcích.
Aktualizace stránky: 19.5.2014  ▫  Publikováno: 24.11.2010

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook