Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura: Technická literatura
Specifické aspekty

Zásadním metodickým dokumentem pro přístup k cyklistické dopravě je Cyklistická infrastruktura a její specifické aspekty  [ 6,04 MB] (© CDV, ČVUT FD, 2008, 1. vydání, ISBN 978-80-86502-81-6), který je výstupem řešení projektu vědy a výzkumu MD „Analýza potřeb budování cyklistické infrastruktury v ČR“ (1F43E/045/210). Zpracovatel metodiky je Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. a České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.

V metodickém materiálu jsou představeny principy a příklady, které mají za cíl prohloubit znalosti o budování cyklistické infrastruktury, které vychází jak z normy ČSN 73 6110  [ 173,38 KB] , tak i z Technických podmínek 179 Navrhování komunikací pro cyklisty  [ 52,07 MB] .

Metodika cituje, komentuje a doplňuje články a kapitoly z TP 179 a z ČSN 736110. Velký důraz je pak věnován otázkám jízdy cyklistů v hlavním dopravním prostoru, integraci i jejich segregaci od ostatní dopravy. Metodika je určena především pro úředníky, politiky a projektanty jako pomocné vodítko, které ukáže, jakým způsobem lze v určitém prostředí a za daných podmínek nabídnout uživatelům jízdních kol vhodnou a kvalitní infrastrukturu.

 

Cykloinfrastruktura: Metodiky, články: Specifické aspekty

Informace o cyklistické dopravě byly roztříděny do těchto kapitol:

 1. Charakteristika cyklodopravy.
 2. Obecné zásady plánování.
 3. Cyklistická doprava v extravilánu (v území nezastavěném).
 4. Cyklistická doprava v hlavním dopravním prostoru.
 5. Přidružený prostor, sdílení (prostoru) s pěší dopravou:
  • Samostatné stezky pro cyklisty;
  • Stezky a komunikace pro chodce a cyklisty s jejich vzájemným oddělením;
  • Smíšené stezky a komunikace pro chodce a cyklisty.
 6. Další prvky:
  • (a) obousměrný provoz cyklistů v jednosměrných ulicích;
  • (b) problematika řešení cyklistické dopravy na křižovatkách;
  • (c) cyklistické komunikace v prostoru zastávek MHD;
  • (d) cyklistická doprava v pěších, obytných zónách a v parcích.

 

Aktualizace stránky: 19.5.2014  ▫  Publikováno: 24.11.2010

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook