Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura: Zázemí
Příklad ČSOB

Stavba nové kancelářské budovy, ve které sídlí ústředí ČSOB, byla zahájena v roce 2005.

Součástí plánu budovy bylo také parkoviště pro jízdní kola, které je umístěno v podzemních garážích. Uzamykatelný prostor pro kola byl vybudován v „hluchém“ prostoru pod nájezdovou rampou na parkoviště a je osazen 30ti stojany na kola. Počet kol se různí v závislosti na počasí a roční době – zatímco v létě kapacita skoro nestačí, v zimě tu parkuje stabilně okolo 5-10 jízdních kol. Při naší návštěvě v polovině listopadu jsme tu napočítali 9 kol, z toho jedno s dětskou sedačkou. 

Každý z dojíždějících zaměstnanců, kteří využívají prostor, má vlastní klíč, který na vyžádání dostane přidělený od správce budovy. V tuto chvíli kolárnu využívá zhruba 70 z celkového počtu 2600 zaměstnanců. Kromě toho je v prostoru garáží 26 individuálních stojanů na kola.

Další návaznou službou pro dojíždějící cyklisty je možnost osprchovat se a usušit si věci. Zaměstnanci mohou využít šatny se skříňkami (na každém podlaží je 6 šaten) a uzamykatelnou sprchou.

Investice do parkovací infrastruktury vyčísluje ČSOB zhruba na 100 000 Kč (stojany, uzamykatelný prostor, nutné stavební úpravy), tedy řádově setiny promile z celkové investice 3 mld na stavbu celé budovy.

Cykloparkoviště v budově ČSOB zabírá jinak obtížně využitelný prostor s částečně sníženým podhledem. Bylo vybudované bezprostředně při stavbě budovy a je ukázkou progresivního uvažování projektanta. Jak je vidět, při včasném začlenění do projektu může vzniknout velmi dobře fungující zázemí, které neomezuje ostatní uživatele prostoru a v poměru k nákladům poskytuje vysoce efektivní službu.

 

Cyklodoprava: Příběhy cykloparkovišť: ČSOB #1 Cyklodoprava: Příběhy cykloparkovišť: ČSOB #2

Budova ČSOB stojí u výstupu z metra Radlická. Vjezd do podzemních garáží je z pravé strany. Foto: Jitka Vrtalová

Uzamykatelná cyklogaráž. Foto: Jitka Vrtalová

Cyklodoprava: Příběhy cykloparkovišť: ČSOB #3 Cyklodoprava: Příběhy cykloparkovišť: ČSOB #4

V místnosti jsou instalované mobilní cyklistické stojany… Foto: Jitka Vrtalová

…přesto stojí většina kol opřená o drátěnku ohrady.
Foto: Jitka Vrtalová

Poslední aktualizace: 16.11. 2010
Autorizace: 29. 11.2010 Jitka Vrtalová

Aktualizace stránky: 19.5.2014  ▫  Publikováno: 25.11.2010

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook