Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura: Zázemí
Příklad Městský úřad Kroměříž

Historické Velké náměstí v Kroměříži obklopují štíty měšťanských domů s podloubími. Umístění stojanu před Městským úřadem souvisí s velkým počtem cyklistů, kteří jsou v Kroměříži k vidění za každého počasí. Stojan typu TANO umožňuje bezpečné uzamčení kola vložkou typu FAB.

Cyklodoprava: Příběhy cykloparkovišť: MÚ Kroměříž

Městský úřad najdete na Velkém náměstí v Kroměříži. Instalované stojany jsou typu TANO. Foto: Jitka Vrtalová

Poslední aktualizace: 12. 6. 2006
Autorizace: Jitka Vrtalová

Aktualizace stránky: 19.5.2014  ▫  Publikováno: 25.11.2010

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook