Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura: Zázemí
Příklad Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí se k podpoře šetrného způsobu dopravy zavázalo v roce 2008. Jako součást celkové environmentální politiky by mělo MŽP klást důraz na využívání nízkoemisních automobilů nebo podporu hromadné dopravy a cyklistiky.

Parkovací místa pro kola zaměstnanců se však objevila mnohem dříve, už v roce 2000. „Celé to vznikalo zespodu na žádost zaměstnanců, ovšem setkali jsme se s dobrým pochopením a podporou ze strany správy budovy,“ pochvaluje si Jiří Bendl, který byl u zřízení cykloparkoviště od samého začátku. V budově na Vršovické ulici v Praze je možné nechat kola na několika místech. Hned u vstupu do budovy je instalovaný stojan pro návštěvníky. Většina zaměstnanců a pravidelných návštěvníků si ovšem nechává kola ve střeženém prostoru za vrátnicí. Improvizované stání pod schody v přízemí, které má zároveň funkci odložiště, slouží velmi dobře svému účelu. Používat ho mohou nejen zaměstnanci, ale také lidé, kteří přijedou na MŽP na jednání. V současné době na ministerstvo pravidelně dojíždí za dobrého počasí okolo 15 osob.

Jako první orgán státní správy v ČR pracuje MŽP s certifikací EMAS (systém environmentálního řízení a auditu, který je certifikací Evropské unie). Podpora dojíždění na kole nevychází ze závazku ministerstva do roku 2011 dosáhnout podílu 75 % „čistých vozidel“ na celkovém počtu vozidel (tj. vozidla s nízkými emisemi). V rámci EMAS byl také zřízený bezbariérový nájezd až do budovy a bude doplněno další cykloparkoviště v garážích o mytí kol, zařízení na základní opravy a sušárna pro deštivé počasí.

Na podzim roku 2009 zakoupilo MŽP dvě služební kolav barvách loga MŽP, která slouží zaměstnancům a zároveň propagují environmentálně i zdravotně příznivý způsob osobní dopravy a práci Ministerstva životního prostředí.

MŽP je pracovištěm s vstřícným přístupem k cyklistům, hlavně díky environmentálním standardům, které úřad přijal a které by měl šířit do ostatních úřadů státní správy i místní samosprávy. Jde o první úřad státní správy, který zajistil možnost parkování kol pro zaměstnance i pro návštěvníky objeku. Díky pravidelnému pohybu cyklistů vrátnicí jsou zaměstnanci ostrahy na kola připraveni a reagují velmi vstřícně i na dotazy návštěvníků na jízdních kolech.

Cyklodoprava: Příběhy cykloparkovišť: MŽP #1 Cyklodoprava: Příběhy cykloparkovišť: MŽP #2

Parkování pro zaměstnance je umístěno za vrátnicí v hlídaném prostoru pod schody. Přístup k němu je bezbariérový. Foto: Jitka Vrtalová

Parkování pro návštěvníky před budovou MŽP.
Foto: Jitka Vrtalová

Poslední aktualizace: 16. 11. 2010

Aktualizace stránky: 11.4.2017  ▫  Publikováno: 25.11.2010

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook